Az asztrozófiáról

Az asztrozófia szó jelentése magyarul csillagbölcselet: a csillagok valós helyét veszi figyelembe és az általuk képviselt időtlen ősi bölcsességet jeleníti meg. Azért a bölcsességet, hiszen közvetlen, szinte kézzel fogható kapcsolódásunk igazán a csillagokkal és a bolygókkal van: az Univerzum, a Világegyetem létező entitásaival, melyeknek saját mozgásuk, fényerejük, kiterjedésük és sok más tulajdonságuk van, emlékeznek is! A csillagok saját fénnyel rendelkeznek, közülük egy a mi Napunk is. A bolygók pedig a bujdosó csillagok, a Nap fénye által láthatóak. A világ, világosság és a szeretet kisugárzói.

Mindebben hasonlatosak vagyunk mi, emberek a csillagokhoz!!

A hét szabad művészet egyike az asztronómia, a csillagászat. Ajtósi Albrecht Dürer illusztrációja (1515) is jól szemlélteti, hogy mindig is fontos szerepet töltött be a csillagos ég és az égen látható csillagok csillagképként, szimbólumokként való használata.

A Kr. e. 500 óta érvényben lévő zodiákusi felosztásnak, a szabályos 30 napos időszakaszolásnak is persze meg van a saját maga szerepe és része hagyományainknak, szokásainknak. Az időben rendez Minket. A képen piros-fehér és kék-fehér szaggatott körvonal mutatja. A zodiákus és a csillagok relációjában az 1515 óta eltelt kb 500 év miatt még 7 foknyi eltolódás mutatkozik.