Aktualitások

2022.02.01.

RENDEZŐDÉSRE VONZÓ MEGÚJULÁS

A 2022-es év csillag- és bolygóüzenete február első hetétől kezdődően bontakozik ki igazán: az újjászületés és a megújulás módját mutatja meg nekünk, hiszen az idő ura, a megoldásokhoz vezető és a szabályokat meghatározó Szaturnusz a Delfin és Kiscsikó csillagképeket ekkor éri el, és egész évben folyamatosan kapcsolatban marad velük, jelezve, hogy lépésről lépésre mikor milyen típusú megújulásnak jött el az ideje. Február elején a Nappal együtt állva rálátunk az előző hosszú hónapok, évek, akár évtizedek óta életünket meghatározó eseményekre, szálakra, motívumokra, és ez záróakkordként a tisztázásukat is jelenti, és megadja a tiszta lappal kezdést számunkra. A február 16-i Telihold szintén támogatja a tiszta és egyértelmű látásmódot, vagyis az érzésektől független, semleges nézőpontot. Regulus csillagának köszönhetően a feltételek nélküli szeretet hulláma ragad el magával – a korábbi indulatok és gerjedések helyett 🙂 – és konkrét szituációkból kiemel, szinte külső szemlélőként veszünk részt olyan helyzetekben, ahol érdemes! A felülemelkedést a Mars-Vénusz együttállása a Tejút kék színű Vega csillagával is mutatja nekünk: könnyen eszünkbe juttatja az egyensúlyt és könnyedséget hozó praktikáinkat. A Vega a Lant csillagkép csillaga, kiemeli a rezonancia, a zenei harmóniák emelő erejét és február második felében még hangsúlyosabban vesszük észre mágikus hatását életünkben. Ráadásul támogat minket saját bölcsességeink feltárásában, korlátaink elengedésében, életünket gazdagító és színesebbé tevő kapuk kitárásában.

Február 24-től a Plútó-Mars-Vénusz hármas gondoskodik az igazán mély átminősítő erőkről, mely felvisz minket a magaslatokba, megmutatva hogyan és hol tudunk szárnyalni! Minél mélyebb, apróbb részleteket fedezünk fel, annál magasabb és harmonikusabb dolgok jelennek meg körülöttünk. A dualitás(ok) egységbe  rendeződését tudjuk megteremteni! Hiszen a férfi-női, változtató-stabilizáló, aktív-passzív teremtőerők együttműködtetésére hívja fel a figyelmünket, az Univerzum szerint legalábbis meg tudjuk valósítani ezt a sokszor lehetetlennek tűnő szintézist! A látszólag ellentétek, a világunkat alkotó kategóriák egységbe rendezése után még a korábbinál is jobban tudatosul bennünk a jelen megélése és a jelenlét tudatosítása, a mindennapi kis helyzetektől kezdve, például mikor érdemes az aktív, kiáradó részünket, és mikor a passzív, befogadó részünket működtetni.

Ez az átminősítő folyamat a március 2-i Újholddal teljesedik ki, ami egyúttal az összegzés és a beérés időszakát indítja el. Az év legintenzívebb hónapjai következnek! Az alkotásvágy feléledését és a létrehozás örömét tartogatja március 2-a és 3-a, illetve a következő pár hét! Szokatlan helyzetekben is találhatjuk magunkat, ahol egyértelműen kiderül mit is akarunk igazán. A megújulásunkat támogató Szaturnusz március 6-ig a Merkúrral kapcsolódik együtt, ekkor jobban megértjük a miérteket és a hogyanokat egy-egy újdonságot, megújulást hozó helyzettel kapcsolatban. A Vízöntő csillagkép jövő vizénél, a Pegazos – táltos paripa csillagkép felett a Nap, majd rá két hétre a Merkúr együttáll a Jupiterrel és a Neptunusszal: a jövőbeli terveink felé hittel teljes lépésekre ad lehetőséget, a megvalósításhoz pedig mély és tiszta alapokat biztosít. A mély lelki indíttatásaink és intuíciónk könnyen megjelenik és utat tör magának az egységbe rendeződésért.  Egy szempillantás alatt tudunk terveket megvalósítani, ötleteket kapni, vagy a saját éltető forrásunkhoz kapcsolódni. A helyzeteket mozgató elvekre is jobban rá tudunk látni és meg tudjuk érteni, ami még inkább eredményezi azt, hogy többen ugyanazt értsük bizonyos szavak kimondásakor, vagy ugyanazt érezni  lelki kérdések tisztázásakor. Ehhez a március 18-i Telihold esélyt ad nekünk, és megtapasztalhatjuk a lélek mélyéből fakadó közös minőségeket társainkkal. Egész márciusban, március második felében pedig még inkább ösztönzőleg hat az Uránusz a Kos csillagképből, megerősítve a hosszú távon gyümölcsöző, jólétünkhöz vezető tervek kibontakoztatását.


2022.02.01.

2022 – MEGÚJULÁS ÉS EGYÉNISÉGÜNK KIFORRÁSA AZ ÖSSZETARTOZÁSÉRT

A 2022-es Újévünket a váratlan fordulatok jellemzik, és megtapasztaljuk a szokatlanság, a humor mindent felülíró erejét. Előtérbe kerülnek azon új nézőpontok felismerése is, melyek a jól megalapozott, a gyakorlatban is bejáratott tudásunkból erednek. A jól megalapozott tudás itt nagyon hangsúlyos a Plútó-Vénusz-Merkúr együttállás révén: egyrészről ösztökél bennünket tudatosnak lenni, megérteni és teremteni, hogy saját bölcsességünkből kiindulva tudjuk hosszú távon gyümölcsözővé tenni életünket. Az Óévhez képest új dolgok jelennek meg életünkben. A Szaturnusz és az Uránusz teremtő fényszöge már távolodó, így az előző hónapokhoz képest kellemesebb szituációkra számíthatunk és saját tapasztalataink, a múlt évi helyzetekből levont tanulságaink és tapasztalataink megbeszélése lesz inkább túlsúlyban a gyarapodásunkért, a múlt tisztázásáért, az örömteli pillanatokért. A fényszög záróakkordja már egy új égi fényüzenetet hordozva, február első hetében megadja számunkra az újjászületést, a megújulást: a Szaturnusz már a Delfin és a Kiscsikó csillagképeknél jár és egész évben aktívvá teszi e csillagképek lényegét: a múlttól megtisztult lelkek megújulnak, lényük újjászületik, és létrehozóak, a termékenység hordozói is. Ráadásul most február elején a rálátást és cselekvést adó Nap is hozzáadja erejét, itt az idő megcselekedni. 🙂 Februárban ezen felül  a férfi és női erők egységbe rendeződnek, összeolvadásuk a bölcsesség, a szeretet és a hit által történik meg. Ebben a hónapban a harmónia kialakítására és emelésére építhetünk.

Az év legintenzívebb és legmeghatározóbb időszakának március, április és május ígérkezik: az összegzés és a beérés időszaka. A megújulásunkat támogató Szaturnusz égi helyzete a Delfin és Kiscsikó csillagképekben folyamatosan jelen lesz egész évben, azért érdemes mihamarabb a tettek mezejére lépni, hiszen ez segíti az életünket és a folyamat megértését. Van idő fokozatosan, lépésről lépésre is kibontakozni :), ehhez a Naprendszer többi bolygóitól is inspirációt kapunk. Március 3-án és még pár napig a Merkúr által lesz támogatott, ekkor jobban megértjük a miérteket és a hogyanokat egy-egy megújulást hozó helyzettel kapcsolatban. Az alkotásvágy feléledését és a létrehozás örömét is tartogatja március 3-a! Március 3-án ráadásul egy 3-as és egy 4-es bolygócsoportosulás nagyobb impulzust ad nekünk. A Mars és a Vénusz együttáll a Plútóval, tehát lehetőségünk van a februárban megteremtett harmónia tudatosítására, és a februárban megalapozott tudásunkkal a mélységeink és magasságaink harmonikus emelésére, tudásunk bölcsességgé érlelésére. A 4-es együttállás a Vízöntő csillagkép jövő vizénél, a Pegazos – táltos paripa csillagkép felett a Nap, a Jupiter, a Hold és a Neptunusz között történik: a jövőbeli terveink felé tett újabb lépésre ad lehetőséget, egy bölcs rálátást biztosító helyzetet, melyet érzelmeinkkel és intuíciónkkal is felismerünk. Egy szempillantás alatt tudunk terveket megvalósítani, ötleteket kapni, vagy a saját éltető forrásunkhoz kapcsolódni. Ehhez kapcsolódik az Uránusz a Kos csillagképből, megerősítve a hosszú távon termékeny, jólétünkhöz vezető terveinkhez kapcsolódást. Április 9-16 között válik nagyon egzakttá a március, április és május hónap közegét megalapozó Jupiter és a Neptunusz együttállása a Visszaúszó Halak csillagképben. Ekkor az intuíciónkat és bölcsességünket tudjuk együtt működtetni, összeegyezetni, ami így egy ütős páros! Hiszen ez nagyon meghatározza, hogy kik is vagyunk valójában, milyen egyéniségünk van. Ahogyan a legigazibb módon tudunk másokhoz kapcsolódni és igazán megélni és élvezni a saját egyéniségünk mellett a körülöttünk lévő emberek egyéniségének sokszínűségét. Tényleg élvezni a kapcsolódást, mert valójában egyéniségek tudnak egymáshoz kapcsolódni hosszú időre és közös feladatra, közösségi életre. Ez adja meg a teljes biztonságot, bizalmat, otthonérzetet is! Egyre inkább a letisztult helyzetek, minőségek kapnak hangsúlyt életünkben. Április 16-17-18 között a Nap a kiemelkedést jelképező Al Risha csillagnál halad, újabb lépést mutatva a számunkra megfelelő élet kirajzolódására. Május 5-én és környékén a Kos csillagképben együttálló Nap-Uránusz kettős újabb felszabadító-kezdeményező erőt és lendületet ad a tettek mezejére lépésnek. Május 17 – június 11 között a Pleiádok termékeny erői a szokásosnál hosszabb ideig állnak rendelkezésünkre, mozgalmasságot és az átlagnál nagyobb ingereket kapva a létrehozásra, megvalósításra.

Június, július és augusztus újabb lehetőséget biztosít a tudatosságunk csiszolására és megértésére a saját mély lelki beállítódásunk szava szerint, a tavaszhoz képest még magasabb szinten: június elején a megújító erőket felügyelő Szaturnusz retrográd mozgása újabb megoldásokat, szempontokat hoz be, vagy újabb területeket integrál életünkbe. Június 10-21 körül az egyensúly felfedezése és a biztos, állandó minőségek meghatározása támogatja a távlatok meglátását, számunkra fontos dolgok újrateremtését. Július 17-én és a környező napokban a Felettes Énünktől kapunk mindezekre megerősítéseket és érdemi válaszokat, ha szükséges. Július 28 és augusztus 2 között pedig már a bennünket helyzetbe hozó szituációkat is megkapjuk. A családi kör, a létrehozás még a korábbinál is jobban előtérbe kerül. Augusztus 10-19 között pedig a dolgokra való rálátással tudjuk irányítani a céljainknak megfelelő helyzetek alakulását. Augusztus 24-31 között olyan megújulásunkat elősegítő, harmonizáló helyzetekkel találkozunk, melyek automatikusan hozzák a következő lépéseket is távlati terveinkhez. Megértjük azt is, hogy milyen visszatérő és fontos részletek, elvek juttatnak el minket céljaink megvalósításához.

Szeptember, október és november hónapokban a megoldások kivitelezését elősegítő, fontos tisztáznivalók kerülnek előtérbe. A mély lelki kérdést jelentő dolgokra irányul a figyelmünk. Szeptember közepén nagyszerű alkalom nyílik világosan látni és helyzetekben tetten érni a mögöttes érzelmeket és a múltbeli lelki tapasztalatokat. Szeptember végén saját módszereink, technikáink adják a megértésüket, egyúttal a megoldásokat is a kezünkbe. Rájövünk arra is, hogy milyen tulajdonsággal, szemléletmóddal tudunk a múlt lejárt részeitől elrugaszkodni.  Egész októberben nagyon jól megéljük a nagyon finom, kreatív oldalunkat, a létrehozás örömét. Ebben a hónapban a föld alól is elő tudunk keríteni számunkra fontos ismeretet, tárgyakat, tulajdonságokat, vagy egy – akár igazi, akár szimbolikus – utazás révén egyszerűen csak megélni a teremtés örömeit. A Nap a Vénusszal ekkor szorosan egymás után a Szűz csillagképen keresztül vándorol, hogy október 20-án együtt álljanak az Angyal részénél! Üzeneteket és támogatást kapunk mindenféle harmonizáló és gyümölcsöző kezdeményezésünkhöz. November újra a múltat és a szívünket helyezi előtérbe azért, hogy megtanuljuk a harmonikus egyensúly fenntartását azokban a helyzetekben, ahol szükség van rá. Az év vége felé közeledve fokozatosan hangsúlyossá válik a titkok megfejtése, az összefüggések megtalálása a számunkra fontos területeken. A terveink megvalósításának nagyon kedvező hónap a december is, ekkor nagy támogató erőt tudunk működtetni a Mars révén a Bika csillagkép szarvaitól. A kapcsolatainkban is ugyanúgy megjelenik ez a gyümölcsöző, emelkedett hozzáállás és az összetartozás.


2021.09.07.

A TETTEK MEZEJÉRE LÉPÉS

Szeptember 7-én hajnalban indul el az új 28 napos Holdciklus az Oroszlán csillagkép testénél: ahogy augusztusban, úgy szeptemberben is az életünk irányítása kap hangsúlyt. Az Uránusszal alkotott emelő kapcsolódásuk segít világossá tenni jövőnket. Hirtelen ötletekre, eseményekre is számíthatunk. Augusztusban inkább a felismerések domináltak, a bennünk lévő belső erők és az önbizalom megéléséből szerezhettünk sok élményt. Szeptemberben a hosszú távon javunkat szolgáló minőségeket tanuljuk megműködtetni.

Az élmények, vagy ötletek, tervek testet öltenek, és a lehető legközvetlenebb módon, könnyedén megy a kivitelezésük. Megvalósításuk egyszerűen „csak” megtörténik. Hangsúlyos, mert a Nap-Hold-Uránusz kapcsolatával egyidőben történik egy megerősítő és kiteljesítő hatás is: Újholdkor ugyanis aVénusz bolygó a Földünket működtető erők egyikével, a dolgok beérését szimbolizáló Spica csillaggal áll együtt egy szabályos trapéz alakzatot alkotva a Mars, a Jupiter, és a Plútó bolygókkal, közvetett módon a Merkúr és a Szaturnusz is hozzájuk kapcsolódik. Ezt nyugodtan tekinthetjük a tettek mezejének! Az eddigi életünkből nyert, letisztult értékrendből fakadóan pont a megfelelő változtató – és akaraterővel, önbizalommal rendelkezünk. A számunkra elavult, lejárt dolgokat el tudjuk engedni, vagy számunkra megfelelően át tudjuk alakítani. A körülmények is megértek az elrugaszkodáshoz, és mi is megértünk rá. Kiemeli azt is, hogy számos, régebben elindított kezdeményezésünk most célba ér, vagy meghozza a gyümölcsét. Most ráadásul lehetőséget kapunk korrekcióra, harmonizálásra is a Jupiternek és Marsnak köszönhetően, akik a múlttal kapcsolatos tisztázások csillagainál vándorolnak. A Merkúr és Szaturnusz emelő kapcsolata mindezt tovább erősíti, a kommunikációra, a megértésre hívja fel figyelmünket. A régi-régebbi és az új-megvalósítandó dolgok között teremt hidat a kapcsolat, a folytonosság megteremtéséhez.

Szeptember 10-19 között, leginkább 14-15-én a kreativitásról és a minden szempontot kielégítő ötletekről az Oroszlán nemző része, a Denebola csillag gondoskodik. Melyek azok a dolgok, amikkel gyümölcsözően tudunk bánni? A múltból visszatérő tulajdonságokkal, meglátásokkal termékenyen együtt tudunk működni és be tudjuk építeni életünkbe, ésmegfelelően el tudjuk helyezni életünkben a felmerülő mély érzéseket. Mindez újabb szinteken készít felbennünket életünk lejárt dolgainak meghaladására, a továbbhaladásra, ami szeptember közepétől egy újabb impulzust kap a Merkúr, Nap és Plútó bolygók révén.

Felerősödnek a földi és égi angyalokkal folytatott együttműködéseink is, a szokásosnál nagyobb intenzitással. JA Spica, a beérést és a Szűz csillagkép angyali részét szimbolizáló csillag a már említett Vénuszi hatást követően a megértést és kommunikációt szolgáló Merkúr bolygóval kerül kölcsönhatásba. A Merkúr direktből retrográd, azaz égi irányú mozgása miatt összesen háromszor fog nyomatékot adni életünkben a beérésnek és angyali támogatásnak: szeptember 17-22 között, szeptember 30 és október 5 között, majd a következő holdhónap elején harmadszorra. A Plútó bolygó teremtő fényszöggel hozzákapcsolódik ehhez a mozgáshoz és a Spica csillaghoz, biztosítja a teljes mértékű megértést, és rávezet a szükséges változtatások meghozatalára. Segít az egymás felé fordulásban, a kérések megfogalmazásában, és a bizalom kiépítésében életünk szereplőivel. Ezt picit megelőzve, szeptember 12-22 között a Nap emelő fényszöggel kapcsolódik a Plútóhoz, hogy teljes körűen rálássunk életünkre, hangsúlyosan az Újholddal, szeptember 7-ével elindított eseményeinkre, érzéseinkre és gondolatainkra.

Szeptember 23-a körül a Vénusz az Angyal csillagaiból a Mérleg múlt serpenyőjét éri el és kiegészítő fényszöget alkot a Kos fejénél járó Uránusszal: a múltból fakadó blokkokat harmonizálni tudjuk, hogy a jövőképünket tovább tudjuk tisztítani és építeni.


2021.08.08.

AZ ÖNBIZALOM ÁTALAKÍTÓ EREJE  ÉLETÜNK URALÁSÁHOZ

Augusztus 8-án délután 13:50-kor a Napra tekintve megtapasztalhatjuk a Holddal való egyesülését, sőt, bolygók egész sora vonul át ekkor az ég középső részén: az ég tetején a Mars és tőle picit balra a Vénusz, az ég teteje és a Nap között pedig a Merkúr! Mind az öt égitest az Oroszlán csillagképnél halad, melyek közül a Napot láthatjuk szabad szemmel. A Vénusz szinte az ég tetején az Oroszlán nemző részét szimbolizáló Denebola csillaggal áll együtt! A Nap és a Hold éppen ekkor lép be az Oroszlán csillagképbe, és csatlakozik a már hetek óta az Oroszlán csillagainál vándorló bolygókhoz. Nagyon sokrétű hatásuk van. A Nap, mint központi csillagunk,a Holddal együtt így egy megvilágító, rálátó erőt ad a következő 28 napra, előidézve azokat az eseményeket, ahol a saját magunkba vetett bizalom, és a mélységünkben megtalálható ősbizalom ereje rendezi életünket: hiszen az oroszlán azt a típusú királyi minőséget képviseli, mikor saját lényünk – ami maga a mélyünkből fakadó bizalom – kisugárzása, saját magunk – belső erőink, gondolataink, érzéseink – uralása automatikusan előidézi, hogy életünkben megtapasztaljuk környezetünk támogatókészségét,együttműködését. Mikor a terveink, céljaink megvalósulásához más emberek kapcsolódnak és könnyedén hozzájárulnak beteljesülésükhöz. Az elfogadás állapotát most meg tudjuk élni: észrevesszük, hogy olyan dolgok történnek meg, amik értünk történnek, saját belső biztonságunk tudatosításáért.

Az Újhold maga az Oroszlán múltba tekintő fejénél történik. A múlt uralásával alkotjuk és tartjuk stabilan a jelenünket és a jövőnket: leginkább a március közepétől, fajsúlyosan pedig a július 7-étől történt események tanulságaiból építkezve tudjuk belső középpontunkat megszilárdítani. Természetesen a régmúlttal való foglalkozás is előkerülhet közvetlenül, bár ezek hangsúlyosan tükröződtek az elmúlt hónapok történéseiben. Hogyan tudjuk uralni a múltat? A múlt tudatosításával történik meg. A gondolatok, az érzelmek, a lelkesedés és az anyagi természetű energiák ötvözésével ésösszegzésével lehetséges, mellyel az ötödik elemet, a szeretetet teremtjük meg magunkban és magunk körül. Egy magasabb szintű szeretet állapotába tudunk kerülni, mely szilárdságot ad életünkben. Ez a sebezhetetlenséget adó feltétel nélküli szeretet, a világunkat megtartó egyik fő erő.Ebben az állapotban tudunk igazán teremteni és saját igazi vágyainkat megalkotni. Erről gondoskodik augusztus 14-ig a Vénusz bolygó a Denebola csillaggal együttállva és háromszöget képezve a Neptunusszal és a Plútóval: a még rejtett teremtő és művészi erőink tudatosításának ideje is eljött, mély lelkünkkel a Pegasos táltos paripához tudunk kapcsolódni, aki a saját forrásunkhoz visz el és haza is hoz. Augusztus 14-től 24-ig terjedő időszakban e folyamat kiteljesedését tudjuk megélni. Ekkor a gondolkodásunkat áthatja az életünket, a belső középpontunk egyensúlyban tartását támogató egyéni módszereink kialakítása, vagy megújítása is. Ehhez kapcsolódik az augusztus 22-i Telihold is, itt lelki szinten a múlt tisztázásával biztosítja az újjászületés, a megújulás lehetőségét. Augusztus 27-ig pedig az új, korszakindító, életképes és életadó elvek, szándékok tisztázását tudjuk elvégezni. Szeptember első hetében pedig tovább építkezve megtanuljuk működtetni életünkben ezeket . A Vénusz bolygó a dolgok beérését szimbolizáló Spica csillag erőterébe kerül, mely szintén a világunkat megtartó egyik erőt képviseli. Kiemeli azt is, hogy végső soron amit kapunk, azt az határozza meg, hogy mit és hogyan indítottunk el.  Most ráadásul lehetőséget ad korrekcióra, harmonizálásra is a Jupiterrel alkotott emelő fényszöge révén. Felerősödnek a földi és égi angyalokkal folytatott együttműködések is. JÚjabb nagy emelő erőt kapunk a Neptunusz, Mars és a már említett Denebola csillag révén a teremtő és kreatív tevékenységek felfedezésére és hatékony működtetésére is.


2021.07.09.
KITELJESEDETT KAPCSOLATOK A „KÖLDÖKZSINÓR” RÉVÉN

Ebben a Holdciklusban a saját magunkkal és a másokkal való kapcsolat egyaránt előtérbe kerül. A július 10-i hajnali Újhold az Ikrek csillagképben történik, a köldök résznél pontosabban, a Plútó bolygóval kiegészülést alkotva: a köldökzsinór az Ikrek csillagkép (Castor a halandó és Pollux a hallhatatlan) esetében is az a fonál, mely életben tart: a halandó részünket befogadóvá teszi a táplálásra, nyitottá tesz a hallhatatlan részünktől, az Önvalónktól származó mindenféle támogatásra és együttműködésre. Másrészről a mellérendelt, testvéri-felebaráti Hunor-Magor, férfi és női felek kiegészülésére is felhívja ez a csillagképi rész a figyelmet: vállvetve, vagy kéz a kézben együtt megélni az életet, megmenteni egymást! Nagyon támogatott ez az életterület, mert mindegyik bolygó közvetlenül, vagy közvetetten hozzákapcsolódik az Ikrek csillagkép köldökénél megvalósuló Nap-Hold együttálláshoz! A kiteljesedés és a beteljesedés előttünk van! J Ebben az időszakban a Plútó kiegészítése révén picit még tudatosabbá válunk és másképpen is tudjuk megélni a Felénk áradó energiákat, érzéseket, sugallatokat. A múlt tisztázására és harmonizálására is többszörös lehetőség áll rendelkezésünkre, mint korábban, melyek valószínűleg épp jókor adatnak meg nekünk, kihatnak a már említett kapcsolódásainkra. Hiszen ez a kapcsolódás vezet mindannyiunkat életünkben, a tisztázással és felszabadítással most ezt látni, vagy érzékelni tudjuk, így jobban megértjük a miérteket. Mindez a dolgaink beérésére, életünk megszilárdítására, a biztonságunkra és persze a boldogságunkra történik. A Mars és Vénusz kapcsolódása az Oroszlán múltba tekintő fejénél temérdek figyelmet ad az emlékeink újraélésére is, még arra is lehetőséget biztosít, hogy egyes emlékekhez – ha a múltban nem is – most boldog, vagy kiegyensúlyozó érzések rendelődjenek, a tanulságokat is jobban le tudjuk vonni és túl tudunk lépni régi szituációkon.

A Fomalhaut csillag, a Déli hal csillagkép legfényesebb csillaga ebben az időszakban is áthat minket és árad ránk a termékenység, a szerelem fénye! Továbbra is a teremtő mivoltunkra is felhívja a figyelmet, vagyis felismerjük szerepeinket, közreműködésünket, hatásainkat magunkra és másokra. A Mars és Vénusz kiteljesítő kapcsolatba kerül július második felében e csillaggal és a Jupiter bolygóval, még inkább megmutatva, hogy képesek vagyunk vágyainkat uralni, irányítani. Július 27-e hajnalban a legtámogatottabb ez a hatás.

Egész júliusban a cselekedeteink és gondolataink tudatosítása folytatódik, a másképp látásért és megértésért. A július 24-i Telihold is ennek jegyében telik, ehhez szolgáltat kiteljesedést. A Nap ekkor a Rák csillagkép révén egészen a következő Újholdig, augusztus 8-ig a családi kör, a védelmező-befogadó szeretet és a művészi kifejeződések megélésének ad még nagyobb teret. Augusztus 1-jén és 2-án a Nap és Merkúr a Jászol csillagrész közelében fog együttállni, rálátó értelemmel, tiszta felfogással ajándékozva meg bennünket életünk azon területein, ahol termékenységet, családi meghittséget szeretnénk megérni. A Bak fejénél járó Szaturnusszal kiegészítő kapcsolatban lesznek, így láthatóvá válnak számunkra eddigi munkáink, erőfeszítéseink eredményei, és régi megközelítések, régi ötletek, nosztalgiázások adnak termékenységet jelenlegi dolgainkhoz, családi életünkhöz.


BEAVATÁS – SAJÁT ÉRZÉSEINK ÉS GONDOLATAINK IRÁNYÍTÁSÁÉRT

A június 10-i Újhold a Bika csillagkép szarvánál történik, helyileg az előrelépést hozó ég tetején (MC), a megértést és megértetést adó Merkúr bolygóval karöltve. Délután egy óra körül, 12:52-kor a Napra tekintve, vagy gondolatban is akár érdemes a Nap fényében megfürödni :)! Felettük a Szekeres csillagkép Capella csillaga a Tejút, a felfényesítő erőkkel való kapcsolódás csillaga lesz, alattuk pedig az Orion csillagkép Bellatrix csillaga, mely saját sorsunk irányítását, a céljainkkal való eggyé válást jelzi. Olyan Holdciklus indul most el, amikor kapcsolódásainkra alapozva megkapjuk a lehetőséget a megoldásokra való hangolódásra, a számunkra megfelelő és építő környezet kialakítására. A gondolataink, kommunikációnk, érzéseink és cselekedeteink harmonikus irányítására hívja fel a figyelmünket, kapcsolódva lelkünk mélységeivel. Hiszen mozgósítja a mély lelki szintjeinkből történő teremtést is a Neptunusz révén, hiszen az elmúlt hónapban végbe menő tudatosodásunk, tisztulásunk megteremtette annak lehetőségét, hogy nagy biztonsággal bízzuk magunkat rá és bátran hagyatkozzunk a lelkünk mélyében meghúzódó vágyainkra, érzéseinkre. Most már tényleg harmonikusan ki tudnak fejeződni környezetünkben lelkünk vágyai, formába tudjuk önteni őket, céljainkhoz vezető lépéseket meg tudjuk tenni világunkban, meg tudjuk teremteni szükségleteinket. Lehetőségünk van a Főnix és Pegasos csillagképek révén az újrakezdésre-feltámadásra és saját forrásunk, ötleteink elérésére is, ha szükséges: az MC (medium caeli:ég teteje)-nél tartózkodó Merkúr-Nap-Hold és a Descendens-nél (horizont:felismerések, külvilág tengelye) tartózkodó Neptunusz ugyanis egy érdekes beavató csillagkép, az Eridanus folyó kezdetét és végét köti össze! Most kiderül minden, számunkra ezidáig rejtett, nem felismert működési elv! A hangsúly a belső lelki átalakulások, transzformációk kifejeződésére helyeződik. Vagyis ebben az időszakban gyorsan fény derül a bennünk lévő egyensúlytalanságokra, tagadásokra a Neptunusz révén és ezeket azon nyomban megérteni és harmonizálni is tudjuk a Merkúr-Nap-Hold által! Az Eridanus folyó üzenete, főleg azokban a helyzetekben, melyek lelkileg megmozgatnak minket, hogy alkalmazzuk az analogikus gondolkodást, vagyis a ciklikusságok, minőségi tényezők figyelembe vételét, mert az visz előre és ad stabilitást, akkor tudjuk megérteni magunkat és továbblépni. Ahogyan elindítunk érzéseket, szándékokat, az meghatározza az eredményt, a véget, és ahogyan befejezünk dolgokat, az meghatározza az új kezdeteinket. Érzéseinkért, gondolatainkért mi magunk vagyunk felelősek. Most rájövünk arra is, hogy a jelenlegi világunkat egyre inkább átszövő lineáris gondolkodásnak, vagyis az időrendi, egyenes, mennyiségekben való gondolkodásnak hol van igazán a helye és szerepe. A polaritások is szembeötlőbbek lehetnek ebben az időszakban és olyan mértékben jelennek meg életünkben, amennyire szükségünk van a rendszerezésükre: a felismerésre, hogy minden egy egészet alkot és teljes egészként is tudjuk kezelni mindezt magunk körül. Mindezen folyamatok alapja a szeretet, és most hangsúlyosan saját magunk szeretete és elfogadása, mely gyógyító erővel bír.

A Fomalhaut csillag, a Déli hal csillagkép legfényesebb csillaga ebben az időszakban is áthat minket és árad ránk a termékenység, a szerelem fénye! Továbbra is a teremtő mivoltunkra is felhívja a figyelmet, vagyis felismerjük közreműködő szerepeinket, hatásainkat magunkra és másokra.

Június 24-én a Telihold az egységben való létezést erősíti meg. Először saját magunk teljes egészét átérezve és cselekedeteinket áthatva, mely a külvilágban megjelenik és visszatükröződve érzékelhetővé válik számunkra is.

Június 24-től július 10-ig nagyon jó alkalom a felszabadultan, önfeledten használt, saját kreatív erőink felismerésére és alkalmazására, mely során egyre inkább megtapasztaljuk, hogy milyen valódi erőt és stabilitást jelentenek – és ez az, ami igazából a védelmünket, szuverenitásunkat adja számunkra.


ÉPÍTKEZÉS ÉS TEREMTÉS

A május 11-étől induló Holdhónap a Bika csillagképében céljaink megvalósításának ad teret. Leginkább az előző egy hónapban bennünk megérlelődött szellemiségünknek és összhangnak megfelelően tudjuk megszilárdítani, működőképessé tenni életünket, ötleteinket. Nagyon fontos, hogy most a saját elveinknek megfelelően alakíthatóak a körülöttünk zajló események, mégpedig úgy, hogy a mindennapos cselekedeteinkben megnyilvánulnak, felfedezhetőek saját elgondolásaink, hitrendszerünk. És érdemes is mindezeknek a bennünk rejlő elveknek teret engedni, mert most ezáltal rendezni és építeni is tudjuk sorsunkat. Az életünkben megmutatkozó labirintusokból most ezzel a hozzáállással ki tudunk kerülni! Egyszerre több, párhuzamosan futó történésekre számíthatunk, ahol úgy tudunk egyensúlyban maradni, ha tisztában vagyunk saját magunkkal. Fontos az is, hogy hogyan kezeljük a felmerülő dolgokat és minek hol a helye, mindenféle értelemben. A mély lelki kérdések megoldásában is segít ez a hozzáállás, elsősorban az otthonnal, családdal, múlttal kapcsolatos helyzetekben kapunk megújító erőt, megértést, vagy aha-élményt. Nagyon sokrétű emelő erőt tudunk együtt működtetni!

Május 16-21 körül a Plejádok csillaghalmaznál jár a Nap: az erőinket nagyon jól tudjuk összehangolni, sőt, a szerelem, a termékenység, az alkotókészség kiemelt időszaka.

A Fomalhaut csillag, a Déli hal csillagkép legfényesebb csillaga szintén áthat minket és árad ránk a termékenység, a szerelem fénye az egész Holdhónapban, sőt, egész nyáron! Május 17-26 között ráadásul a számunkra paradicsomi körülmények megvalósítására is lehetőség adódik! Hiszen ez az egyik alapköve, oszlopa életünknek, melyben megfelelően, biztonságosan, stabilan tudunk élni. Ezen felül magára a teremtő mivoltunkra is felhívja a figyelmet, vagyis szituációkban felismerjük közreműködő szerepünket, szerepeinket, hatásunkat magunkra és másokra is akár. És ez tovább tudja szilárdítani képességeink tárházát, vagy megmutatja, hogy tulajdonságainkat hogyan tudjuk tovább kamatoztatni életünkben.

Mindemellett a május 17-26 körül előkerülő múltbeli dolgainkra, emlékeinkre nagy hatással van a lényeges és lényegtelen szálak meglátása, az örök és a múlandó részek megkülönböztetésének képessége. Mély lelki szintjeinket emelni tudjuk és tisztábban megértjük a még szürke foltokat, ha van ilyen, hogy valójában mi zajlik bennünk. Ezt építi tovább május 27-étől június 6-áig a Felettes Énünk. Mélységeinkre és magasságainkra enged még inkább tudatosnak lenni, így érzékenyebb időszakot is megélhetünk. Ami biztos, hogy a megoldásokat hozza meg június 6-áig, mindenkinek olyan módon, ahogyan képes rá és a leginkább megfelelő számára. A harmonikus kommunikáció és a Bika csillagkép lényeget meglátó, termékenységre hangolt szeme, az Aldebaran csillag adja a stabilitást, valamint az időközben égi irányba induló Merkúr pedig a megértést és kommunikációt támogatja ebben a tudatosodási folyamatban.


2021.április 12.

MEGÉRTÉS AZ ÖSSZHANG MEGTAPASZTALÁSÁHOZ

Az április 12-i Újhold összehangoló energiákat koncentrál nagyon erőteljesen mindazokra a dolgokra, melyek egy jobb kimenetet, megoldást, biztonságot jelentenek számunkra. A Naprendszer bolygói ekkor különböző relációba kerülnek egymással és együtt egy rendszert alkotnak! Tehát a teljesség üzenetét is hordozza ez a Holdciklus! Meg tudjuk látni, meg tudjuk érteni a teljesség megnyilvánulását. Ráadásul egy 4-es együttállás létrejöttével a rendszer magja a lelki megvilágosodás: a Nap és a Hold együttállásához kapcsolódik a visszatérések, ismétlődések megértését szolgáló Merkúr és a harmonizált megoldásokat, jobb feltételek megteremtését biztosító Vénusz. Az előző 4 héthez képest elsősorban a gondolkodás, szellemi dolgok, ötletek, az értelem kap hangsúlyt a lelki megközelítések mellett, melyek szintén előtérben maradnak. Sok mindent meg tudunk magyarázni saját magunk számára és mások számára is, ekkor kap értelmet sok megérzésünk. Intuíciónk bizonyossággal párosul és így tetterőt ad élethelyzeteinkhez. Ez tovább fokozza a harmónia érzését, megélését. A múltbéli dolgok tisztázása, a visszatérő tulajdonságok, helyzetek megtapasztalása, az újra felbukkanó személyek, szerepek, vagy tárgyak felbukkanása most teljes folyamatokra, láncolatokra hatnak a gyökerükig, összekapcsolva múltat, jelent és jövőt. A sorsként felfogott minták tisztítása is ide tartozik. Most könnyen meglátjuk és megértjük a sorsszerű események miben létét, meglátva hogy hol minek adtunk hatalmat, minek adtuk hitünk teremtő erejét. Ez hihetetlen képességeket ad kezünkbe az eddig lehetetlennek tűnő tisztázások megvalósításához! Meglepődhetünk, hogy helyzetek milyen könnyedén megoldódnak, szinte maguktól! Ebben nagy szerepe van a már kitisztázott tudattalan részeinknek, mely teremtő fényszöggel kapcsolódik e nagy együttálláshoz. Persze nagy átminősítő erőként is közreműködik a még tudattalan, rejtett dolgok kapcsán – most nagyon jól rálátunk, ráérzünk, megértjük és harmonizáljuk a még nem tisztázott minőségeket, ezzel tudjuk emelni és gyümölcsözővé tenni a szükséges, számunkra kritikusnak tartott helyzeteket, tulajdonságokat. a mély lelki kérdések a jövőbe tekintést támogatják és most emelő energiával a létrehozásban működnek közre. Az Al Risha csillagnál járó Vénusz, mely a kiemelkedés, felülemelkedés szimbóluma, nagymértékben biztosítja a stabilizálásra és egyensúlyra való törekvéseinket minden szituációban. Ez tovább fokozódik április folyamán, hiszen április 19-én szintén az Al Risha csillagnál szorosan együttáll a Nap és a Merkúr: a világos gondolkodást biztosítja a megoldásokat jelentő helyzetekben. Ekkor már a cselekedeteinkért vállalt felelősség, a vállalásainkban való hit, az összpontosítás megerősítése kerül előtérbe a jövőért, az Orion csillagkép Betelgeuse csillagánál járó Mars révén. A célra tartás mellett a megengedés, ellazulás fontosságára is felhívja figyelmünket. Április utolsó hetében a céljainkkal összhangba kerülő helyzetekben találjuk magunkat. Segít a polaritásokon felülemelkedni, könnyen feloldódni úgy, hogy a fontos dolgokra fókuszálunk, a lényegtelen dolgokat pedig elengedjük. Az április 27-i Telihold idején kiteljesedik ez a folyamat és nagy felszabadító erővé integrálja össze életünk eseményeit acélból, hogy a dolgaink a helyükre kerüljenek.


2021.március 13.

<

p style=”text-align: left;”>RÁLÁTÁS ÉS HARMONIZÁLÁS – VISSZATÉRÉSEK, ÚJRARENDEZŐDÉSEK
A 2021.március 13-i Újholddal kezdődő Holdhónap egy új szakaszt indít el az évben. Az előző periódus, leginkább a múlt év Karácsonytól február végéig tartó időszak eseményei kifutottak, lezárultak, következményeik, eredményeik pedig márciustól megmutatkoznak. Így egy következő lépcsőfoknak is tekinthető az év elejéhez képest.

<

p style=”text-align: left;”>A márciusi Újhold a Vízöntő jövő vize és a Visszaúszó Halak találkozási pontjánál valósul meg, nagyon előre mutatva és koncentráltan, hiszen a Vénusz és a Neptunusz bolygókkal együttállnak! Ez a négyes együttállás jelzi, hogy minden olyan dolog visszatér az életünkbe, ami teljesen biztos alapokon nyugszik, szépséget hoz, tényleg hozzánk tartozik, belőlünk fakad és harmóniát biztosít számunkra és jövőnket építi. Visszatérés alatt persze lehet gondolni az elmúlt egy éves periódusra, hiszen megvan rá a lehetőség, és lehet gondolni sokkal régebbi, évtizedeken és még nagyobb időszakokon átívelő minőségek, tulajdonságok újraélésére, vagy lehetőségek újra felbukkanására, célok beérésére, keresett dolgok megtalálására. Nagyon
fontos, hogy a márciusi időszakban egészen április közepéig letisztázott helyzetekkel találkozunk élethelyzeteinkben, illetve érdemes a világos, tisztázott szituációkat, lehetőségeket választani.
Kapcsolódásaink és kapcsolataink harmonizálására kiemelten jelentős időszak következik! A titkok kutatására is alkalmas: rá tudunk jönni, mi miből fakad, minek mi a forrása. Tisztán tudjuk látni, hogy mi hova vezet! Milyen mellékhatások, vagy megbúvó korlátozások, „apró betűs részek” kötik le láthatatlanul az energiáinkat, amik természetesen szükségtelenek. Hiszen a döntéseknél, céljainkhoz vezető út megválasztásánál ez ad tiszta képet és stabilitást! A Pegasos – Táltos paripa csillagkép a forrásunkhoz vezet el: világosan meglátjuk, hogy mi saját magunk honnan eredünk, miből tudunk közvetlenül kiapadhatatlan erőt meríteni, táplálkozni mindenféle értelemben. Ez azért is fontos, mert a másokhoz való viszonyulásunkra rálátáshoz és harmonizáláshoz szükséges tisztában lennünk saját magunkkal is. Könnyen fel tudjuk fedezni a mélyben meghúzódó, más személyektől eredő, felvett, korlátos, idegen energia- magatartás mintázatokat, melyeket most nagyszerűen letisztázhatunk. Ha ez a tisztázás az előző 2-3 hónapban még nem ért a végére, maradtak szürke-fekete foltok, akkor a mostani időszakban lehetőség teremtődik a kiteljesítésére.
Mindezekhez a belsőnkben, vagy a környezetünkben kibontakozó érzésekhez a feldolgozást, a megértést március 22-éig a bölcsesség, a tudás az empátia adja nagy átminősítő erővel.
Március 23-tól Húsvétig a múlt felelevenítése, az emlékezés szolgál megoldásként, és a hegy tetejének legszélén álló bak helyzetét megtapasztalhatjuk: a tudatosság, hogy minden, a mélység és a magasság, a környezet, az ég is, mind hozzánk kapcsolódik, belőlünk ered, ezért nincs mitől tartanunk. Akármilyen szituációban vagyunk, azt magunk alakítottuk ki. Március 23-29 körül felismerésekkel, döntési helyzetekkel is szembe találkozhatunk ekkor, és Aldebaran, a Bika szemének köszönhetően a gyümölcsöző irányokat és utakat tudjuk megcélozni.
Március 26-án válik egzakttá a Nap és a Vénusz együttállása, ekkor olvadnak eggyé az égen, minél inkább felhívva a figyelmet viszonyulásunkra önmagunk irányába és kapcsolatainkra, és hogy minden
értünk van. Hirtelen bevillanó ötletekben is bővelkedhet ez a periódus!
A március 28-i Telihold továbbra is a termékenység, harmonizálás égisze alatt bontakozik ki, ráadásul
a Neptunusz és Merkúr együttállása mellett történik, pont ott, ahol március 13-án, a ciklus kezdetén
a Nap és a Vénusz állt! Ekkor nagyon sok dolog gyökereinek megértését, átérzését hozza el!

<

p style=”text-align: left;”>Március 24-től a Bika szarvánál jár a Mars, és ez temérdek optimizmussal, pozitív jövőkép behívásával járul hozzá életünk megszépítéséhez. Húsvéttól a Mars összekötő szerepben mutatkozik meg: a Nappal, Vénusszal, Jupiterrel és Neptunusszal is kapcsolódik, ezáltal egy egységbe rendezi,
összefésüli Tejútra emelő akaraterejével a visszatérő helyzeteket, újragondolt terveket a gyümölcsöző, ígéretes ötletekkel, feladatokkal, mély lelkünkkel összhangban. A Jupiter és a Mars támogató, emelő kapcsolódása az új és újragondolt ötletek megvalósítását adja, és annak megértését, hogyan tudjuk megfelelően beintegrálni életünkbe! A Mars teremtő fényszöge a Neptunusszal jelzi a támogató erők közbenjárását jövőalkotásunk előrehaladásához és kedvez mély belső tartalmaink kimutatásának.


2021.január 10.

FELSZABADULÁS A RAGASZKODÁSBÓL, A MEGRÖGZÖTT SZOKÁSOKBÓL

Január hónap történéseit a Mars-Uránusz felszabadító, emelő hatásai egészítik ki, teszik teljessé a Kos csillagképnél. Sok párhuzamosan futó, egymást erősítő energiákat kapcsolnak össze most és az elkövetkező hetekben. Nagyon sok “aha” felismerésben lehet részünk! Mindaz, amit megértünk saját mélységeinkben, vagy összefüggésekre rájövünk bizonyos történésekkel, folyamatokkal kapcsolatban, az most a felszínre tör:  tudatosodik, illetve a környezetünkben is tükröződve látszódik! Mindez előrevivő szándékkal jelenik meg, hiszen a Kos csillagképben történik, mely előre, a Tejútra tekint, megmutatva az előremutató, céljainkkal összefüggő, jövőnk számára érdemi értékeket, történéseket.

A Tejútra tekintő Kos csillagkép analógiája hasonló a napfény erejét követő virágokhoz: főleg tavasszal a Nap sugarai felé indulnak meg és virágoznak, így alakul ki saját színviláguk.

Nagy tisztázó, tisztító energiák vesznek körbe minket, az élet minden területén, például táplálkozásban, családon belül és kívül egyaránt. Lehetőséget ad ugyanakkor a Kos felett elhelyezkedő Északi Háromszög csillagkép révén olyan magatartásmintáinkat megfigyelni, melyek hátráltattak ezidáig bennünket és amiktől most könnyen megszabadulunk, mint felesleges nehéz erőket feláldozzuk őket a továbblépéshez. Rájövünk arra, hogy miért vagyunk bizonyos helyzetekben, miért vesznek körbe bizonyos emberek, embercsoportok. Az áldozat mindig olyan cselekvéseket, magatartásmintákat, vagy tárgyakat lehet, melyek nélkül teljesebbek vagyunk és nélkülük sokkal jobban harmóniában tudunk élni! Ide tartoznak a nagytakarítások, lomtalanítások is :), mely felkészülést jelent az új történések befogadására, melyek összhangban vannak céljainkkal!


2020.december 21. – A MESTERI FELEMELKEDÉS

Sok helyen, fórumon foglalkoznak a Jupiter-Szaturnusz együttállásával és nagyon érdekes információkat gyűjtenek össze a szakemberek, hogy mitől különleges, kiemelkedő, korszakalkotó ez az egyébként is ritka együttállás. Én a hétköznapok tükrében közelítem meg és veszem szemügyre: mit is kezdhetünk vele, hogyan kezelhetjük ezt a jelenséget?

Mindkét bolygó Földünkről szemlélve lassan halad, az év korábbi periódusában együttálltak már úgy, hogy a Szaturnuszt megközelítette a Jupiter. Közeledő mozgásuk már másfél hónapja, október utolsó hetétől tekinthető együttállásnak. December 21-én cserélnek helyet, 22-től a Jupiter “megelőzi” a Szaturnusz bolygót, és távolodó fényszög kapcsolatuk gyakorlatilag 2021 február végéig érzékelhető több bolygó összekapcsoló mozgása révén, mint a Nap, a Merkúr és a Vénusz.

Az egész 2020-as éven végig lebegő, decemberben egyre inkább erősödő, és a téli napfordulókor a Bak csillagképben teljes mértékben együttálló Jupiter-Szaturnusz ötvözte erőtől szellemi, lelki és anyagi megalapozottságot kapunk lehetőségeink és feladataink kidolgozására, kivitelezésére, kikristályosítására szinte a tavaszi nap-éj egyenlőségig. Most össze tudjuk ötvözni a praktikus, hasznos, megoldást hozó tapasztalatainkat a kellemes mégis magunkhoz hű bölcsességünkkel, kibontakozásra váró tehetségünkkel. Ahogy a mondás is tartja: kellemeset a hasznossal. Lényeges, hogy a napforduló idején a Nap és a Merkúr is együttáll az Al Nasl csillagnál, fényszöggel kapcsolódnak a Jupiter-Szaturnusz párosához és a következő hónapokban együtt is fognak állni velük, fontos nyomatékot adva az Al Nasl csillag üzenetének. A Nap-Merkúr párosa révén az ego-harcokra, vagyis az erőviszályokra látunk rá most, felismerve, hogy mely helyzetekben és miért, milyen érzelmekért versengünk. Az Al Nasl az a csillag, mely a Tejútrendszer középpontjára mutat : segíti a rendszerben vállalt szerepünk, személyiségünk kirajzolódását és megértését is, az eredetünkre való rálátást. Szenteste pedig az előbbi négyesnek plusz kapcsolódásban lesz része   a Hold-Uránusz együttállásával a Kos előre, a Tejútra tekintő fejénél, mely inspiráló érzelmeket, felszabadító lelki meglátásokat ad! Szilveszter környékén már megtapasztalhatóvá válik az év során átdolgozott, kimunkált, saját magunkhoz hű életvitel jelei.

Pár mondatban a 2021 első hónapjaira vonatkozó hatásaikról: Januárban sok konklúziót tudunk majd levonni személyes tapasztalatainkból. Az ötletek testet öltésében kapunk segítséget, akár a nulláról kezdve lépésről lépésre felépítve a folyamatot, a fokozatokat, ahogyan a kőszáli kecske feljut a sötét völgyből vagy szakadékból a hegy tetejére.

Ugyanakkor az emlékezésről és a kapcsolódásról is szól a január hónap, leginkább a január 13-i Újholddal kezdődve, 21-29 között tovább fokozódik. Hiszen már számos, megoldást hozó tapasztalattal rendelkezünk, amiket újra feleleveníthetünk: a hasznos és praktikus, időtálló módszerek, technikák, kivitelezések, eszközök, melyek a felmerülő szituációkban jutnak eszünkbe, kapnak értelmet és létjogosultságot. A kis apró összetevőkre, a szabad szemmel láthatatlan dolgokra derül fény.

A február a tisztázásról, az ismétlésről, a tanulásról, valamilyen rutin megszerzéséről szól. Természetesen mindig van lehetőség a megértésre, a tisztázó kommunikációra, párbeszéd kialakítására önmagunkkal és másokkal egyaránt. Tudásunk életképessé tételéhez szükséges a gyakorlás, ez szilárdítja meg az új lehetőségeket életünkben. Február első felében jobban megértjük, hogy mi teremt stabilitást és egyensúlyt életünkben, hogyan tudjuk hosszú távon a harmóniát megteremteni saját magunk, hogyan tudunk koncentráltak maradni, miközben nyitottak vagyunk a külvilág ingereire. Február második felében a múlthoz való viszonyulásunk kerül előtérbe. Felmerülő helyzetekben megtapasztaljuk, hogy már máshogy gondolkodunk bizonyos dolgokról, ami abszolút a javunkra válik.


2020.október 16-22

A LELKI BEÉRÉS IDŐSZAKA – NAGY ÁTALAKÍTÁSOK AZ ÚJ KORSZAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Most az aktuális 28 napos Újhold ciklusról írok és az október 22-ig tartó időszakról dióhéjban. Igen, ez egy vázlatnak tekinthető, hiszen nagyon sok és fajsúlyos égi és így földi kapcsolódás történik mostanában.

Az október 16-i Újhold a Szűz csillagkép aratást jelképező Spica csillagával együttállásban történik. Az elültetett és gondozott magok beérésének, új magok ültetésének jött el az ideje, mint minden évben ilyenkor, most ráadásul a Hold is pont itt tartózkodik, tengelyt alkotva a Marssal és háromszögben kiegészülve a Szaturnusz-Plútó-Jupiter együttállásával. Nagyon mozgalmas idő(Hold)ciklus nyílik így most meg: a terveinken való munkálkodásnak szép eredményeire derül fény, illetve kapunk rájuk érzelmi impulzust. Lelkünk beérésének jött el az ideje. Főleg a héten, október 12-től megtörtént események, benyomások – amik persze kapcsolatban állnak múltbéli sarkalatos eseményekkel – lelki mintázatára, a mozgató szálakra derül fény. Segít abban, hogy a nehéz, kellemetlen helyzetekben is meglássuk a lehetőségeket! Nagyon erős és dinamikus lelki folyamatok zajlanak most, pont azért, hogy észrevegyük a láthatatlan és tudattalan minőségeinket, melyek igazából pótcselekvések, reakciók és nincs szükség rájuk. Vagy éppen azt vegyük észre, hogy semmi alapja sincs egy adott érzelemnek, automatikus cselekvésnek. Lelki megújulást lehet átélni, amit most a rálátás és a pozitív dolgokra való fókuszálás ad. Általában a látást, a képzeletet is nagyon támogatja ez az Újhold, könnyen tudjuk meglátni és/vagy láttatni az érzéseinket és társaink érzéseit, ami segít a szellemi és lelki rendezésben. Emlékezzünk, hogy az Újholdhoz és Szaturnusz-Plútó-Jupiterhez kapcsolódó Mars bolygó augusztus végétől november közepéig a felülemelkedést és megoldásokat adó Al Risha csillag fényét hozza el minden egyes helyzethez, ami eddig a szőnyeg alá volt seperve, vagy nem tudtunk mit kezdeni vele. A mostani Újholddal kapcsolódva nagyon könnyen megmutatja és megadja, hogy mit szükséges megtisztítani, mit érdemes összegezni, összefűzni és egy magasabb szinten véglegesíteni.

Botticelli: Nastagio degli onesti 4. kép – Mennyegző

A régóta tartó tisztázások és útkeresések egy része most vágányra tud kerülni, hiszen most a Nap-Hold találkozásával a világ egyik oszlopát is alkotó Spica csillagnál megszületik az érzelmi-szellemi egyensúly, az összeforrás. Sőt, újabb megoldások kerülnek elő, mit hogyan lehet kivitelezni.

A nagy átalakítások, átalakulások időszaka október 12-22-ig, az egyik legerősebb egész 2020-ban! Többszörös támogatást kapunk a tisztázásokra: a Mars mellett a Szaturnusz-Plútó-Jupiter teremtő fényszöge a Nappal megvilágítja mélységeink és magasságaink legmélyebb zugát is, hogy bölcsen változtassuk meg saját életutunkhoz igazodva. Az eddigi láthatatlan gátló tényezők láthatóvá válnak azért, hogy feloldódjanak és ezentúl támogató erőként továbbműködjenek. Érdemes tudatában lenni ennek a folyamatnak és esetleges nehéz pillanatokban emlékezni rá. Gondoljunk saját igazságunkra, tapasztalatainkból levont tanulságokra, érezzük át saját mivoltunkat és megkönnyebbülünk.

A Merkúr most tengelyt alkot az Uránusz bolygóval, ráadásul október 14-től retrográd, visszatérő mozgásba kezd a Szűz csillagkép Angyal részénél: felszabadító beszélgetések, megértést segítő kommunikáció ideje jött el, hiszen gondolkodásmódunkban erőteljessé válik a racionalizálás mellett a tisztázás, az egymáshoz kapcsolódás igénye és ugyanakkor a segítség kérése és elfogadása is.

A Mars retrográd mozgása a Visszaúszó Halak csillagképben és teremtő kapcsolódása a Szaturnusz-Plútó-Jupiterrel még mindig lehetőséget ad számunkra arra, hogy a múltból eredő emlékeinket átnézzük és szelektáljuk, a régi beidegződésektől megszabaduljunk, új megvilágításba helyezzük jelenlegi életünkben, az aktuális szituációkban! Ez oldja fel a fejünkben keringő bizonytalanságokat, hezitálásokat, dilemmákat. Ez az egyensúlyunk fenntartásához szükséges, hogy „sínen, pályán maradjunk”. Ebben a Holdciklusban elsősorban a stabilizálást, harmonizálást adó megoldások a mély lelki szintjeinkre való világos rálátásból születnek és a jövőalkotásunkra hatnak. Az új korszakra, új élethelyzetekre és életminőségekre tesz nyitottá és befogadóvá úgy, hogy egyensúly szülessen az elmélet és gyakorlat, a vágyak és a realitások között életünkben!

Az ilyen jellegű érzések, indulatok, motívumok felismerésében segít többek közt Sandro Botticelli Nastagio degli onesti festménysorozata és Hyeronimus Bosch festményei, melyek szimbolikusan pont ezeket a problémákat kívánják szemmel láthatóvá tenni számunkra.


A RÉGI LEZÁRÁSA, ÚJ KORSZAK INDÍTÁSA

Az augusztus 19-i Újholddal kezdődő 28 napos ciklus a lelki kommunikációnak ad teret, amivel a jövőbeli terveink, vágyaink megteremtését indítjuk el. Most ráadásul összekapcsolódnak a szívünkben lakozó vágyaink a megoldást hozó és bölcsességünkből fakadó lépések megtételével és az átalakító tetterővel saját jövőbeli szükségleteink kezünkbe kerüléséért és harmonizálásáért! A Regulusnál, a Kis Király csillagnál, az Oroszlán csillagkép szívénél valósul meg az Újhold, mely az egyik világoszlop, a világunkat alakító négy elv egyike. A Regulus által közvetített alapszabály a feltétel nélküli szeretet megnyilvánulását támogatja életünkben, amivel a biztonság újabb, magasabb szintjét tapasztaljuk meg! Az oroszlán tudja, hogy akkor van biztonságban, akkor sebezhetetlen mikor nem szab feltételeket kisugárzásának és uralja ösztönerőit. Nevének jelentése is mutatja, hogy királyi szinttel egyenértékű helyzetek jelennek meg, megmutatva hol és hogyan vagyunk a magunk urai és életünk irányítói! Hogyan érhetjük el, hogyan ismerhetjük fel mindezt? A múltra való rálátás képességével, mikor összegezzük eddigi szándékainkat, tapasztalatainkat, ismereteinket, érzelmeinket, hogy világosságot teremtsünk és a most bennünk kibontakozó minőségek iránt szeretetet kezdjünk el érezni, mely az ötödik elem egyben. Hiszen ekkor tudatosulnak és felszabadulnak ismeretlen erőink még több szeretetet és még több lehetőséget hozva életünkbe! Sőt, fiatalságunkat nyerjük vissza! Csodákat tudunk megélni eddigi hozzáállásunk akár pici változtatásával is! Egyértelműen megtapasztaljuk, hogy szeretetünk nem cselekvésen múlik, hanem az állapotunkon keresztül nyilvánul meg: saját kisugárzásunk ez, mely alakítja a körülöttünk történő eseményeket! Ha cselekszünk is, azt szívünkre hallgatva tesszük most könnyen. A fizikai teremtést, alkotást teszik lehetővé életünkben, mellyel fordítani, változtatni tudunk életünk folyásán és emelhetünk a szintjén. Augusztus 28-tól még inkább felhívja figyelmünket és megértést ad, hogy a jelenlegi történések hogyan függnek össze jövőnk alakításával.

Augusztus 22-étől két héten keresztül nagyon intenzív harmonizáló, stabilizáló erők működnek közre az életünkben megjelenő változások és minden egyéb élethelyzet során. Előtérbe kerülnek a cselekedeteinket mozgató szándékaink összeegyeztetése az életünket irányító elvekkel. Arra is lehetőséget ad, hogy felismerjük a hasznosítható, jövőnket építő elveinket, céljainkat, és ennek megfelelően haladjunk, tevékenykedjünk. Igazi, saját tudásunkkal, bölcsességünkkel nagy előrevivő lépéseket tudunk megtenni ebben az időszakban. A körülményeskedések szokását hathatósan tudjuk ekkor feloldani, meg tudunk szabadulni a saját magunk által támasztott és akadályt jelentő kifogásoktól. Az új korszakra, új élethelyzetekre és életminőségekre nyitottá válunk és befogadjuk.

Mély lelki dolgaink egész szeptemberben középpontba kerülnek. Termékenyítő gondolatokkal itatjuk át lelkünk mélyét: az örök érvényű, mindig igaznak bizonyuló minőségek megértése, felismerése tisztítja meg mélységeinket. És fordítva is igaz: az örök, éltető igazság a tiszta mély lelkünkben találhatóak. Másrészről az örök élet italára tesz befogadóvá, hogy tápláljon minket. Egy újabb segítő szálat képez a múlttól, a lejárt minőségektől, hiedelmektől, félreértésektől való elrugaszkodáshoz.

Szeptember közepétől hatványozottan felerősödnek a megvalósító erők életünkben, kreatív és hosszú távú ötletek kivitelezése kerül előtérbe. Jelentős húzóerő működik ekkor az új élethelyzeteink megszilárdítására, a kiteljesítésére. Ezt a folyamatot támogatja a szeptember 17-i Újhold is, tehát hatása a következő 28 napos holdciklusban érvényesülni fog!


AZ ÁTMINŐSÍTŐ ERŐK LÁNCA

2020.július 20-31.

Július utolsó dekádját, a július 20-i Újholddal kezdődően a Nap és a Szaturnusz kiegészítő fényszöge határozza meg, továbbra is a Jupiter-Plútó összehangolt égi irányú mozgásával együtt a Nyilas és Sas csillagképeknél. A Nap ekkor az Ikrek csillagkép halhatatlan, Pollux részénél jár és már érinti a Rák csillagkép befogadó részét: tehát a kommunikáció bölcs részünkkel, Felettes Énünkkel megmondja és befogadóvá tesz bennünket, a Szaturnusz révén megmutatja minek jött el az ideje. Továbbra is támogat szembenézni olyan helyzetekkel, minőségekkel, melyekkel korábban nem mertünk. Újholdkor ráadásul az égitestek sorban összekapcsolódnak egymással, mint egy láncreakció, összegző erőt mutatva, koncentrációt adva az elkövetkező ciklushoz. Ekkor érzelmeinkkel is könnyen ráhangolódunk Felettes Énünkre, mely megmutatja erőnket, bölcsességünket. Ezen tapasztalataink rámutatnak, hogy mivel tudjuk tisztázni mély lelki szintjeinket és hogyan értjük meg a dolgok valódi lényegét. Lelkünk mélyéből építjük a stabilitást és harmóniát körülöttünk, a visszatérő helyzetek megértésével, újra megélt tulajdonságainkkal a hétköznapi helyzetekben helyt állunk, hasznosítjuk a jelen lévő Tejúterőket. Mindez új ötleteket, szabad akaratot és termékeny jövőt eredményez. A humor is fontos szerephez jut, hiszen könnyedségével számos helyzeten átlendít bennünket, feloldja a feszültségeket! Illetve fordítva is mehet a lánc: egy könnyed vicc, vagy hirtelen bevillanó sugallat a hétköznapi világunkat beragyogja, tanulságot adva, letisztázva mire is vagyunk valójában képesek környezetünkben, ami egyúttal bennünk is a stabilitást és harmóniát építi. Mindez mély lelki szintjeinket erősíti, építi és ez ráébreszt saját változtató erőnkre, meglátjuk lelkünk nyitottságát és kapcsolódásait, kivetüléseit. Mindez megoldásokra, sőt, életfeladatunk beteljesítésének következő lépésére is rávezet!

Ez azért is nyomatékos, mert augusztus elejétől a Mars 3 hónapon, decembertől újabb egy hónapon keresztül tartó teremtő fényszög kapcsolódása a Szaturnusz- Jupiter-Plútóval is ugyanezt szorgalmazza: a megoldásokat és a küldetésünkhöz kapcsolódó lépések megtételét! Augusztus végéig a Visszaúszó Halak fonalánál jár a Mars, mely visszatérő helyzetekkel, régi tulajdonságok felbukkanásával kezdeményező erőnket aktiválja a változásokhoz, változtatásokhoz. Fontos, hogy itt a Mars a kos zodiákus jelében otthon van, ami jelzi a maximalizmust, a lelkesedést és a kibontakozást! Nagyon erős emelő erőt kapunk így szinte az év hátralévő részére.


 1. június 21-július 20.

MEGVÁLTÓ ERŐ A TELJESSÉGEK FELISMERÉSÉBEN

A következő egy-másfél hónapban a teljesség felismerése, illetve a rend felismerése a jelenben kardinális jelentőségűvé válik. A nyári napfordulóval Orion/Nimród király fénykoronázása történik minden évben. Most ebben az évben nemcsak az egész évet meghatározó Szaturnusz-Jupiter-Plútó nagy együttállással, hanem a Naprendszer összes bolygója beleértve a Holdat is fényszögkapcsolatba kerül egymással. Ritka pillanatok egyike, nagyon jó alkalmat teremt, hogy egyszerre lássunk, érezzünk, megértsünk, kezeljünk, cselekedjünk, teremtsünk, tudatosodjunk, szeressünk az elérhető legmagasabb harmóniában! Minden értelemben a kiteljesedés napjai. Előző írásomban is említettem már, fontossága miatt újra kiemelem: nagyszerű alkalmakat kapunk továbbra is szembenézni olyan helyzetekkel, minőségekkel, melyekkel korábban nem mertünk. Egyre inkább olyan igazságokra bukkanunk akár saját, akár tágabb közegünkben, amit korábban azért nem ismertünk fel, mert azt gondoltuk, hogy ártottunk volna magunknak és környezetünknek vele. Most mindezt biztonságosan megtehetjük, mert minderre elérkezett a legjobb pillanat. A legjobb pillanat megtapasztalni azt a bölcsességet, hogy mi teremtjük meg a körülményeinket és nem fordítva, nem a körülmények határozzák meg lehetőségeinket, lépéseinket. Mind a nagy és mind az apró, szinte alig észrevehető kifogások kora lejárt. Az előző időszakban a Mars-Neptunusz egyesülésével nyert belsőnkből fakadó erőket, magunkba vetett bizalmunkat most már a hétköznapokban használható és praktikus tudássá alakítja az élet, a tér és az idő kombinációja.

Június 30-án válik ismét szorossá a Jupiter-Plútó együttállása: a hit, a bölcsesség, a bizalom nagy átváltoztató, mindent átminősítő erejére hívja fel a figyelmet. Ez ami minden eddigi következtetést, logikát felül képes írni azzal kapcsolatban, hogy mi megvalósítható, vagy akár hogy mi számít hétköznapi történésnek. Nagy rálátó energiával és Sirius kék fényével párosul és sokat segít megérteni, élményként megélni: mit is jelent számunkra és hogyan nyilvánul meg szituációkban, hogy hűek vagyunk önmagunkhoz! Ráadásul érzelmeinken keresztül könnyen megfigyelhetjük az angyali támogatást! Látásmódunkban nagyon tágító, felemelő időszak tud lenni, és maga az élmény hogy jobban megismerve magunkat sokkal harmónikusabban, stabilabban, biztonságban tudjuk magunkat a környezetünkben felmerülő helyzetekben. Saját otthonunk megtalálásában, kialakításában is előrelépéseket teremt.

A következő egy hónapban, július végéig a férfi és női minőség kézfogója történik: segít a poláris tulajdonságok teljességbe foglalásában, a párosításokban, vagyis mi egészít ki mit. Könnyen felismerjük, hogy mire van szükségünk, mi az ami kiegészíti eddigi életünket, mi az ami vezet céljainkhoz, mi az ami megmagyarázhatatlan, intuitív mégis stabil és termékeny, mi az ami spontán mégis időtálló, örök érvényű dolgokat teremt körülöttünk.

A július 1-jén egzakttá váló Nap-Merkúr együttállása szintén a teljesség megtapasztalásában támogat. Érzelmeinkkel nagyon bereagálunk jónak és rossznak, sikernek és kudarcnak minősített dolgokra, sztereotípiákra. A polaritások éles választóvonala szertefoszlik, mikor őszintén megnézzük és megértjük, hogy a környezetünkben zajló minden történésnek megvan a saját célja, rendeltetése, „csak” tudnunk kell felismerni mi a konkrét küldetése. Ezt a nézőpontot engedi hatni látványosan a hónap hátralévő részében a Nap kiegészítő, vagyis teljességre törekvő fényszögkapcsolata a Szaturnusz-Jupiter-Plútó nagy együttállással, mely az átalakulás erejét hozza el, a megváltó erőt, mely bennünk lakozik és forrásként a felszínre tör.


2020.április 29.-május 4.

ELINDÍTÓ ERŐ, ELINDULÁS A SZÉP JÖVŐNKÉRT

Az előttünk álló pár nap a május 4-i összegzésre és kiemelkedésre készít fel. Sok mindent le tudunk tisztázni magunkban, meg tudjuk érteni a bennünk zajló folyamatokat, elsősorban tudati – gondolati hiedelmeket, a félrevezető következtetéseket, de azért az érzelmi hullámzásokat és a testünkben jelen lévő zavarokat is, és mindettől meg tudunk szabadulni. Három bolygó, a Merkúr, Uránusz és a Nap ugyanis ehhez adják erejüket a Kos csillagképben, a Cet csillagkép feje felett összetalálkozva. Az elmúlt időszakban megélt konfliktusokat, feszültségeket ha eddig nem sikerült elsimítani, most  menni fog! Most mindezen feles minőségeket „fel tudjuk áldozni”, hogy helyettük egy magasabb, jobb, számunkra megfelelő életkörülmények kialakítása felé tudjunk haladni. A hét hátralévő részét ezért érdemes kihasználni saját dolgainkon való elmélyülésre, rendezésre, hiszen a jövő héttől már jön a hívás az elindulásra!

A Sas csillagképnél tartózkodó Szaturnusz-Plútó-Jupiter erőhármas pedig támogatja tetterőnket abban, hogy merjünk tisztán saját igazságunkat látni! A sas képes a Napba nézni úgy, hogy nem esik bántódása: most biztonságosan szembesülni tudunk olyan igazságokkal, amit korábban azért nem fedtünk fel, mert azt gondoltuk, hogy ártottunk volna magunknak és környezetünknek vele. Most mindezt biztonságosan megtehetjük, mindenkinek szebb, jobb, boldogabb élete lesz.

Ez a folyamat a május 4-i (+/- 4 nap) Nap-Merkúr együttállásban csúcsosodik és összegződik, jelezve hogy itt az idő, hogy rálássunk és megértsük mi is történt velünk igazán az elmúlt másfél hónapban. Hiszen ekkorra válunk képessé erre a típusú látásmódra. Észrevesszük milyen változásokon mentünk át valójában testi-lelki-szellemi szinten egyaránt. Ez adja meg az indítóerőt az elindulásra. Olyan helyzetekkel találkozunk, melyekben most meglátjuk a kiutat jelenlegi körülményeinkből az idilli élet felé! A Cet feje a Plejádokra, a legmagasabb szintű termékenyítő erőre néz ekkor, illetve a Bika szarva felett található Szekeres csillagképre, mely az isteni erőinkkel való kapcsolattartást teszi lehetővé. Ehhez mély lelki szinten is tudunk kapcsolódni, a legmegfelelőbb és bőséget hozó módon rá tudunk hangolódni és be tudjuk vonzani, hiszen mindehhez kapcsolódik a Vénusz-Neptunusz teremtő ereje a termékeny jövő építéséért. Egész május hónapban e lendülettel haladunk tovább!


2020.április2.

FELÉBREDÉS ÉS VIRÁGZÁS – A SZERELEM/SZERETET ÖSSZETARTÓ-TISZTÍTÓ EREJE

Április hónap teljes egészében a szerelem hónapja és a szeretet-teli viselkedések időszaka. Most igazán együttműködik a királyi és királynői szerep, és ez hosszú ideig és sokszor meg fog mutatkozni ebben az évben. Áprilisban a tetterőt képviselő királyi Mars és a termékenységért, harmóniáért felelős királynői Vénusz mindketten a mindennapokba átültetik tudásukat és emelő erővel együttműködő kapcsolatuk révén a mindennapi boldogulást lehetővé tevő csillagképekben haladnak: a Bak és Bika csillagképekben. Így szerelmi életünkben is a szerelem megélése, az együttműködés és egymásból a legjobb kihozása a kulcs, az előrevivő, az életképes és stabilizáló erő. Márciusban is már hangsúlyt kapott a Vénuszi – királynői minőség leginkább a szellemi-intellektuális területekre fókuszálva. Ugyanekkor a Mars még a Plútó-Jupiter-Szaturnusz révén a királyi minőség legmagasabb és legteljesebb tulajdonságait szívta magába szintén szellemi-intellektuális síkon. Kapcsolódott a Magyar Szent Korona által képviselt bölcsességhez, többek között a gyógyító szeretethez, az időtálló tapasztalatokhoz és a védelmet biztosító tudáshoz, fizikai- szellemi-lelki értelemben a határok megfelelő meghúzásának képességére is kiterjedően.

A Vénuszi energia a Bika csillagképben válik igazán királynői minőséggé, és egészen augusztus végéig van szerencsénk e csodaszép szerepkört begyakorolni és persze addig is és utána is folyamatosan működtetni. Az anyagi világban fellelhető dolgok termékennyé tétele, biztonságot és stabilitást nyújtó dolgok létrehozása kap hangsúlyt. A befogadás és ciklikus megújulás képessége szellemi értelemben ebben a hónapban is hangsúlyos marad.

Áprilisban a Mars révén ráébredünk sorsfeladatainkra. A fő kérdés: hogyan nyilvánul meg a királyi tetterő életünkben? A magyar népmesékre is gondolva a használható tudással, az igazság felderítésével, utána járással életünk irányítóivá válunk, a szabad akaratunknak tudatában képesek vagyunk felismerni feladatunkat a világban és életünket felvirágoztatni. Áprilisban az életképes tulajdonságaink, tevékenységeink kiszűrése a feladat, a mérce pedig a valós tartalom, a szeretet, a magas rezgés, az együttrezgés! Az eddig bevonzott tapasztalatainkból levont konzekvenciát tudatosítjuk, felvállaljuk sorsunkat, és ez indít el megtisztulási folyamatot bennünk, körülöttünk. Április 5-én és a környező napokban igazán a mélységekben és magasságokban rejlő igazságokra bukkanunk, hangsúlyt kap a mély lelkünkkel való kommunikáció az előre vivő, felemelő dolgok megéléséért.

Segítségünkre van április első felében a Mikroszkóp és fölötte a Nyíl csillagkép is, hogy észrevegyük, amit máskor és ezidáig nem vettünk észre! Vizsgáljuk meg hétköznapi konfliktusainkat. Azért támad feszültség, harag, nagyobb csoportot nézve külső harc és válság, hogy tisztán felfedje a múltban tett hibáinkat, tévedéseinket, illúzióinkat, babonáinkat, amelyek gyakran valaki más nemkívánatos viselkedésében jelentek meg környezetünkben, családi körben is. A Mikroszkóp csillagkép arra sarkall, hogy vizsgáljuk meg gondolkodásmódunk részleteit, apró összetevőit. Minél inkább tudatába kerülünk mélyen húzódó motivációinknak, annál inkább nő szabadságfokunk. A Nyíl csillagkép a büntetéstől, az ősellenségtől, az „ördögi dolgoktól” való megszabadulásban támogat mindenkit 100%-osan. A nyíl a suhanó gondolatot testesíti meg, melyben energia és akaraterő van! Figyeljünk oda gondolatainkra és tisztítsuk meg őket. Most képesek vagyunk az ellentétek feloldására az együttműködésért, ahogy a nyíl is az íjból, a kettőből indul, és az egybe érkezik meg. Április második felében pedig a Déli Hal csillagkép biztosítja a megjelenő segítséget, mentőövet, amely felemel mindenkit és tudatosítja belső bőségünket, gazdagságunkat, termékenységünket! Szintén támogatja a felszabadulást mindenféle problémától.

A felülkerekedés, kiemelkedés, megszabadulás többszörösen támogatott a Nap és a Merkúr révén is: április 16-20 között a rálátást segítő Nap, április 26-28 között a kommunikációt és gondolkodást támogató Merkúr éri el az Al Risha csillagot a Felfelé Úszó Halak csillagképében. Az összegzéseink, tisztázásaink során feleslegessé vált tapasztalatok és körülmények szertefoszlanak körülöttünk. Képessé válunk érzékelni, hogy a látható és láthatatlan dolgok hogyan kapcsolódnak össze. Testileg- lelkileg-szellemileg megújulva helyünkre kerülünk és a világot valóban egységként kezeljük.


2020.március 16.

A BÖLCSESSÉG MEGMÉRETTETIK II. – ÖSSZETARTÓ  ERŐ ÉS ÖSSZEFOGÁS, AZ ERŐK EGYÜTTMŰKÖDTETÉSE

Nehéz, súlyos, mély lelkünkig hatoló időszakon haladtunk át az elmúlt hetekben. A március elején történt események, a saját és a külvilágból Felénk áradó hírek és történések egyaránt, lehetőséget adnak újra múltban történt események megértésére, az ismétlődéseken keresztüli felismerésre, hiszen a történések a mély lelki szintjeinkre való rálátásban támogattak Bennünket! Leginkább a jövőbeli terveinket hátráltató, gátló gondolatok kitisztítására hívják fel figyelmünket. Tisztítás lelki, szellemi és természetesen fizikai szinten, ami a jövőnkre, jólétünkre hat! Jelentős késztetést kapunk a koncentrációnkra való odafigyelésre és fenntartására, a határok megszabására szellemileg, érzelmileg és fizikailag egyaránt, mert ez támogat a számunkra termékeny minőségekre és harmóniára való odafigyelésre.

Március 16-tól egy óriási együttállás révén az összes Naprendszerben keringő bolygó több szálon is egy teljes egységet alkotva összekapcsolódik és a következő két hétben minimális szerepváltoztatással fenn is tartják összefogásukat. Középpontjában a bölcsesség és a kezdeményező erő, amivel most változtatni tudunk dolgainkon és környezetünkön is! Figyeljünk oda szeretettel magunkra és környezetünkre. Hiszen elegendő most csupán egy minőséget működtetnünk – az automatikusan a többi energiához kapcsolódik és elindítja az összes többit – akár gondolatainkon, akár érzéseinken, akár örömteli tevékenység, alkotó munka által sikerül koncentráltnak lennünk! Ez egy gyorsító sáv: szabad akaratunknak és mély belső lelkünknek megfelelően képesek vagyunk kialakítani, át tudjuk rendezni életünket. Felszínre hozunk régi, mélyen meghúzódó igazságokat, másfelől számos helyzetben bölcsen helyt tudunk állni saját magunkért, igazunkért. Mindez látható, átütő erejű változásokhoz, előre lépésekhez, sőt, ugrásokhoz vezet életünkben! Fel tudjuk ismerni miben és hogyan tudunk megújulni és ezt meg tudjuk lépni. Főleg március 16-18 között érzéseink „beszédesekké válnak”, nagyon könnyen megnyilvánulnak, megoldásokhoz vezetnek el. Belső erőink működtetésében fő rendezőelv a gondolkodásmódunk, kezdjük el felismerni mély, belső erőinket! Február első és utolsó felében már megtisztítottuk, a jelenlegi a harmadik kör. Az ehhez szükséges időt és erőt is megkapjuk. Emiatt volt fontos, hogy minél tisztább lelkülettel és letisztult fejjel érkezzünk meg ehhez az időszakhoz! Érzelmi-lelki világunkkal jól tetten tudjuk érni ezt a páratlan lehetőséget, pikánssá téve az életünket, hiszen a Hold végig kíséri ezt a március végéig tartó folyamatot: mindegyik bolygóval együtt fog állni. Március 18-án a Marssal, Jupiterrel és Plútóval, 19-én a Szaturnusszal, 22-én a Merkúrral, 23-án a Neptunusszal, 24-én a Nappal, 27-én az Uránusszal és 28-án a Vénusszal. Ott és akkor kapunk nagy támogatás(oka)t ahol a legnagyobb szükségünk van rá!


 1. február 21.

A bölcsesség megmérettetik – Gyorsító sáv az egyenes úthoz

Február második felétől egészen március végéig  az emelő erő  a Nyilas csillagzatába ér és egyre inkább összekovácsolja a mélységeinkből fakadó tapasztalatainkat a tanulságok levonásával: bölcsességünk alkalmazása kerül előtérbe, egyúttal megmérettetésre. Ezzel párhuzamosan a múlt és jövő szálainak, kapcsolódásának megértésére és tisztázására irányul figyelmünk.

A főként Karácsonytól elkezdődött folyamatok bölcsességünkhöz mérten most átminősülnek és adnak indító energiát: sok területen megtapasztaljuk a szándékainknak megfelelő megoldások kirajzolódását, a megvalósításhoz szükséges feltételek teljesülését lépésről lépésre, egészen március végéig felpörgetik mit hogyan és hol tegyünk.

Először is február 20-29 között nagyon könnyedén tisztázódnak és megnyilvánulnak kívánságaink, köztük is a nagyobb horderejű, jövőnket tisztábbá tevő kívánságok! A kulcs a bölcsesség: olyan kívánságok tudnak valóra válni, melyek valóban igazi, valódi önvalónkból fakadnak és így építőkövei is jövőnknek. Mi a valódi motivációja egyes vágyainknak? Ehhez minden támogatást megkapunk és nagyon mély felismerésekkel gazdagodunk! Ekkor a Nap a Fomalhaut csillagával áll együtt, ami a mély, legbelső tisztaságot és felszabadító erőt adja meg mindenkinek. A Mars az Al Nasi csillagával áll együtt, mely a Nyilas nyílhegye és a Tejútközpont magjára, a végtelen termékeny erőre mutat, segítve minket valódi céljaink érvényesítésében. Az Uránusz pedig hirtelen jött ötletekkel, felszabadító erővel hozzá tud kapcsolódni az Al Nasi és Fomalhaut energiáihoz az Aranyhal csillagkép megvalósító erejével! Egyébként az egész évre érvényes az igazi akaratunknak megfelelő cselekedetek, kívánságok tisztázása, de most háromszoros, szinte hasonló hangsúlyt kap! A hármasság hívó erejét testi-lelki-szellemi szinten is meg tudjuk élni! Egy gyorsító energia életutunk beteljesítésére! Ez a három bolygó a megalkotás, egyesítés fényszögével kapcsolódik egymáshoz, és régi lehetőségek mostani megvalósulását is elő tudják idézni! Kiemelkedő energiákat kapunk február 25-26-án a Nap-Merkúr együttállásával, mely rálátó gondolkodást biztosít a bennünk és körülöttünk zajló folyamatokra, jövőbeli terveinkre és képesek vagyunk megérteni mi mivel és hogyan függ össze, miközben a Mars a holdcsomóponttal áll együtt a legmélyebb felismerésekre ösztökélve bennünket. Merjünk lelkünk legmélyéből kívánni! A Hold február 23-án és 28-án kapcsolódik ehhez az égi szövetséghez, érzelmi-lelki szinten tudjuk ekkor megélni, átérezni a számunkra nyújtott üzeneteket.


2020.január 1.

2020 –A BÖLCSESSÉG ÉS SZERENCSE ÖSSZETARTÓ EREJE

A jelenlegi év meghatározó, az egész évet végig kísérő energiáját a Jupiter képviseli, mely a bölcsesség, a szerencse, a kiáradás bolygója! Fontos szerepet tölt be, hiszen a kiáradó bölcsesség mellett egyúttal megtartó erőként jelenik meg 2020-ban: a Plútó és Szaturnusz együttállását tartja fenn. Miért fontos ez? A 2019-ben megtett erőfeszítéseink – amik 2019-ben még nem realizálódtak – végkifejletét, gyümölcseit 2020-ban élvezzük, átültetjük őket a gyakorlatba! Nagyon sok támogatást kapunk ennek megvalósításához! A január 10-13-i nagy Nap-Merkúr-Plútó-Szaturnusz koncentrált együttállásakor a Nyilas csillagképben, mely január 20-ig érezteti hatását, rálátást kapunk és megértjük milyen irány vezet a hosszú távú, kardinális jelentőségű új egyensúly helyzetünk kialakításához és megtartásához. A Szaturnusz eléri a Plútót, vagyis a látható és jól működő gyakorlati lépések elérik a láthatatlan, nagy változásokra képes erőket. Számos kérdésünkre megkapjuk a magyarázatot, ami idáig bizonytalanná tett bennünket és gyengített, esetleg megbetegített bennünket. Meglátjuk és megértjük mely dolgokon szükséges még változtatnunk, mely tulajdonságainkat tudjuk átformálni és láthatóvá tenni! Ezt a hatást márciustól a bölcsességgel és szerencsével terjeszti ki a Jupiter egészen decemberig, mert a Plútó és Szaturnusz bolygó között halad, együtt mozog velük, megteremti és folyamatosan fenntartja a kommunikációt a látható és láthatatlan minőségeink között.

2020-ban tehát folytatódik a 2019-ben elkezdődött Plútó és Szaturnusz együttes hatása a Nyilas csillagképben, hol lazábban, hol szorosabban együttállva, megmutatva számunkra a látható és érzékszervekkel láthatatlan mozgatórugóinkat, életünk eseményeiben felismertetve saját értékeinket, megvalósító erőink törekvéseit és magját – mélységeinket és magasságainkat, hogy felismerjük középpontunkat. A különbség a két év között, hogy 2019-ben a Plútó, a megfoghatatlan-megmagyarázhatatlan átrendező erő volt dominánsabb a mélységeink és magasságaink megtapasztalásához, addig 2020-ban a Szaturnusz, a gyakorlati tapasztalatok, az előrehaladás és megoldás átminősítő energiája válik sereghajtóvá! Így tervezhetőbb, kiszámíthatóbb, konzervatívabb kivitelezésre sarkall mindenkit. 2020-ban is foglalkozunk tehát a láthatatlan mozgatóerőink, mélységeink megtapasztalásával, felismerve, hogy mély lelki szintjeinkből milyen fényt, tudást tudunk felhozni, ami egyúttal jövőnket, életutunkat is tisztábbá teszi. A 2019-ben felismerést támogató Plútó-Neptunusz fényszöge 2020-ban kiegészül a Jupiter közvetlen hatásával. Mély lelki szintjeinkben a Jupiter révén 2020-ban már a szerencsés szituációk, a kegyelmi erő és a bölcsesség közvetlenül párosul, tehát kiegyensúlyozottabban és bölcsebben kezeljük mély lelki szintjeinket. A Jupiter a Plútóval április elején, június végén és november közepén nagyon szorosan együtt áll.

Emlékezzünk arra, hogy a Jupiter 2019 év végén a Kígyótartó kígyót tartó kezénél járva már döntéshelyzetekbe hozott mindannyiunkat, hogy mi a fontos számunkra, hogyan tudjuk megfelelően mozgatni indulatainkat, milyen irányban haladunk tovább. Ez a helyzet átvezetett az Újévbe, 2020-ba, mikor a Jupiter már a Nyilas csillagképben halad, megteremtve a lehetőségét a korábban feltárt tudásunk, gyógyító erőink mindennapi életre való ráhatására, működtetésére, kézzel foghatóvá tételére!

Ez a képesség és a már levont tanulságaink segítenek az esetlegesen nehéznek vélt helyzetekben, a hullámvölgyekből való felülkerekedésben és a felismerésben: minden nap más és rajtunk múlik, hogyan éljük meg őket. Sokkal könnyebben tudjuk kezelni az „üres járatokat”, a türelmet igénylő időszakokat, az elengedettség, felszabadultság állapotát! El tudjuk érni, hogy ezek már fel sem tűnnek, mert megtaláljuk a pillanatok bölcsességét, a napok nyújtotta mondanivalókat és így a tennivalókat :).

Mélyreható, több hónapon keresztül fennálló hatást ér el a Mars a Szaturnusz-Jupiter-Plútó mágneses munkájára. Először március közepétől április elejéig erősítő hatása közvetlenül érződik, nyomatékosítva a változás szeleit gyakorlatban, a tudásunkban bízva cselekvésre ösztönöz. Július végétől november közepéig, majd december második felében pedig az érzéki-érzelmi világunkat használva régi tulajdonságainkat, varázserőinket tudjuk mozgósítani és a gyakorlatban hasznosítani! A Mars hatásával összefüggésben a Szaturnusz-Jupiter-Plútó együttes hatása a saját hitrendszerünk megtapasztalására is lehetőséget ad, azt éljük, amiben hiszünk. Megtapasztaljuk, milyen törvényszerűségeket működtetünk és hogyan éljük világunkat, teremtjük meg lehetőségeinket. Rajtunk múlik, milyen elveket és szabályokat működtetünk életünkben. Visszatérő helyzetekben kiderül, milyen tisztításra van esetleg szükség ezen a területen. Életképes az, mely kívül-belül fényt áraszt magából, ami bölcsességünk alapja, hitünk gyökere, mely varázserőt ad kezünkbe, hiszen a Felfelé úszó Hal és a Nyilas csillagkép üzenetét erősítik meg bennünk. Augusztus vége-szeptember közepe, illetve december második fele ráadásul alkalmat ad a kiemelkedésre, minőségi változást hozó megoldásokra, életkörülményeink jelentőségteljes javítására.

Nagyon boldog, szerencsés és sikeres Új évet kívánok mindenkinek!


2019.december- 2020. január 10.

KARDINÁLIS RENDEZŐDÉS A MEGÁLLAPODÁSÉRT

Decemberben nagy átrendeződés zajlik bennünk és körülöttünk. Lesznek napok, amikor egyszerre nyolc-kilenc (!!!) hatás is ér bennünket, sok közöttük meghatározó, hosszú távon előremozdító erővel bír és sok héten keresztül akármikor aktuálissá válhatnak! Az egyéni sorstól és energia mintázattól függően érzékeljük ezeket magunkban és környezetünkben.

Központi szerepben maradnak lelkünk mélységeiben rejlő kincseink, mellyel a hétköznapi világunkat is és a szemünkkel láthatatlan, nem kézzel fogható világot is építjük. A Nap, Vénusz és a Merkúr a Tejútra érkezik, fényszögeikkel is az igazán fontos minőségekre koncentrálás idejét jelzik. A termékenységet, finomságot, művészi képességeket szimbolizáló Vénusz és a rálátásunkat, cselekedeteinket szimbolizáló Nap először a terveink letisztázására sarkall bennünket számos szituációban, ezt követően döntésekre, vagy mély megértésre ad lehetőséget: a Vénusz december elején édes kis pillanatokkal tarkítva. Kis apró szituációkról van szó, elképzelhető, hogy fel sem tűnik számunkra, lépésről lépésre fokozatosan rajzolódik ki lehetőségeink körvonala. A Nap a hónap második felében melegségével, meghittségével felelős a kis apró lépésekért, helyzetekért. Igazán december 25-től január közepéig terjedő időszakban helyeződik nagy erőkoncentráció és kapunk egyértelmű rálátást ezekre a helyzetekre, mi hogyan szolgálja hosszú távú terveinket, a megállapodottság, a szilárd alapok meglétét. A Tejút spirálgalaxis középpontjából áradó tiszta teremtőerőket most még inkább a magunkénak tudjuk érezni, szeretetben, felszabadító-megtisztító hatással kombinálva. 2020. január 10-én Teliholdkor a Nap-Merkúr-Szaturnusz-Plútó együttállása teszi egyértelművé minden szinten számunkra jövőbeli irányunkat, távlatunkat a biztos és boldog, termékeny élethez.


2019.november 16-20.

ÉRZELEMVILÁGUNK MEGFORMÁLÁSA, MEGREFORMÁLÁSA – FELÜLKEREKEDNI AZ ÖRDÖGI KÖRÖKBŐL

November 16-21 közötti időszakban nagyon jól megfigyelhetjük érzelmi reakcióinkat, hangsúly helyeződik az igazán mélyben húzódó, igazi érzéseinkre. Most igazán érzékenyekké válunk, könnyű tetten érni, megfigyelni reakcióinkat a felmerülő napi eseményekben. Most igazán őszinték tudunk lenni saját magunkkal és megszabadulhatunk tüskéinket jelentő érzéseinktől. Ez azért fontos most, mert a hét korábbi részében felszínre került, múltbéli – visszatérő helyzetek, szituációk, feladatok megoldásához vezetnek. Most ezek az őszinte érzelmek megélése hasznos, kulcsfontosságú számunkra, mert most megértjük, hogy a múltban milyen félelmek, kétségek bújtak meg szituációk, tettek félresiklása mögött, vagy okoztak galibát, félreértést.

Tisztázott érzelmek eredményeznek világos útirányt és egyértelmű döntéseket.  Hidat tudunk képezni velük terveinkhez! Bátran támaszkodhatunk sugallatainkra is! Az előrelépéshez tehát képessé válunk tisztázni a múltbéli érzelmi elakadásokat, így érzelemvilágunkat rendbe téve megértjük a “mókuskerék” okozóját és a megoldást jelentő lépésekhez jutunk.  Így a november 22-26 közötti periódusban ki tudunk kerülni az idáig bosszúságot okozó, nyomasztó ördögi körökből!


 1. november

Novemberben nagyon aktív időszaknak ígérkezik. Lesznek napok, amikor egyszerre nyolc-kilenc (!!!) hatás is ér bennünket, sok közöttük meghatározó, hosszú távon előremozdító erővel bír és sok héten keresztül akármikor aktuálissá válhatnak! Nem kell aggódni, mert az év eddigi részében megtett erőfeszítéseink kelnek életre és aktiválódnak, megmutatják rendező hatásukat. A cselekvés pillanatát pedig – ha szükséges – egyértelműen fogjuk tudni. Most november végéig újra előtérbe kerül a nyáron már megélt kommunikáció a Felettes Énnel, a Belső Hangunkkal, most jobban a gyakorlatban való használatukra, megtapasztalásukra fókuszálva. Az érzéseket, ötleteket, folyamatokat, aktualitást nyert témákat most újabb szemszögből látjuk át és értjük meg, akár nyáron történtek, akár régen. Régen használt jelképeink, mondókáink tudnak életre kelni, megelevenedni – például akár óvodáskori rajzok/rajzaink, csecsemő holmik is vagy bármilyen tárgy – és most nagy átalakítást hordozó felismeréssel gazdagítanak. Minden tudást felfedezünk lelkünk mélységeinek tisztításához. A jövőnk szempontjából a múltbéli tapasztalatok így ismét fontossá válnak és új megvilágításba is kerülhetnek: megértjük, hogy más megközelítésből is értelmezhető szituációk vesznek körül, tehát az, hogy mi működőképes, vagy elfogadható helyzet, elsősorban rajtunk múlik, a saját hozzáállásunkon. Minden téren képesek vagyunk ezt meglátni, elsősorban mély lelki kérdésekben, ami párkapcsolatunkban, családunkban, rokonokkal, barátságainkban, karrierben és hivatásban előtérbe kerül. Könnyen fel tudjuk most fedezni az isteni rend működését: vagyis minden rendben van, minden a megfelelő időben és helyen történik velünk. Ez az igazán felszabadító erővel ható felismerés! November 16-18 kiemelkedően hordozza magában a lélekből fakadó döntési helyzet, vagy összhangot nyújtó nagyfokú felismerés lehetőségét – ezen felül szinte bármelyik napon számíthatunk rá, az egyéni sorstól és energia mintázattól függően.

Az Angyali jelenlét továbbra is fennáll, november a kívánságok ideje is J így Karácsony előtt, egészen Mikulásig. Szándékainkhoz, az érzelmi kommunikációnk finomításához és minden előre mozdulást segítő, megoldást hordozó helyzethez, regenerálódáshoz támogatást adnak. Most bölcsen, számunkra jó dolgokat tudunk kívánni úgy, hogy nem feltétlenül vagyunk tudatosak rájuk vagy emlékszünk, figyelünk rá – és ez így a legjobb és leghathatósabb kívánság. November 24-e körül és leginkább 24-én az érzelmi-lelki oldalunk kerül előtérbe és ad betekintést kívánságaink-terveink csarnokába, hogy lelkünkben is letisztázzuk és megértsük, mi hoz igazán harmóniát, termékenységet, igazi tudást. Ezt a letisztult bölcsességet árasztjuk szét magunk körül az elkövetkező egy hónapban mindenképpen. Szükségünk is lesz rá a döntéseinkhez. A kikristályozódó kapcsolatokban, a szerelem megélésében is angyali vezettetést élvezünk! J A hit alapozza meg érzelmi-lelki összekapcsolódásunkat, egyúttal a szellemi és lelki egység megélését társunkkal!

2019.október 6.

TÁMOGATÓ ERŐK MEGNYILVÁNULÁSA, MEGÉRKEZÉS, ÉRZELMI KOMMUNIKÁCIÓ

Október gyönyörű hónap és rengeteg ajándékot rejt magában! A megvalósító erők ekkor és a következő másfél hónapban (!!!) hatványozottan jelennek meg életünkben, teljességre törekedve körvonalazódnak előttünk a járható utak, nekünk „csak” rájuk kell lépni. Saját belső világunk, terveink manifesztációjához szolgáltatnak erőt! Ehhez megszereztük a bátorságot és elszántságot a Nap-Mars segítségével az Oroszlán csillagképnél augusztus végén, és az ötleteket, racionalizáló erőt szeptemberben. Az októberi Plútó és Szaturnusz teremtő fényszögei révén a Nyilas csillagképből most hitünket, önbizalmunkat tudjuk egészséges módon megszerezni, hiszen nagyon fontos terveink manifesztációjához és megszilárdításához! Előtérbe kerül, hogy milyen képet alkotunk saját magunkról, ez a szilárd alapunk, melyet sugárzunk mások felé és amelyből merítünk ha kérdések merülnek fel. Másrészről végtelen támogató erő áramlik felénk, akár rugdosva minket előre a megoldások irányába. A MEGÉRKEZÉS felé, mely akárhogyan megnyilvánul, ahogyan értelmezni tudjuk. Hasonlóan, mikor mindent megteszünk és elrendezünk, hogy felszálljunk egy repülőgépre, ami mindezek után felrepít minket az égbe, vagy amikor megtanultuk hogyan üljünk fel és maradjunk meg egy ló hátán, vagy biciklin, mely elvisz úticélunkig. A lényeg a megérkezés, a komfort érzet, a “végre” , “aha” érzése, vagy akár fellélegzés :). Olyan magasabb szintű élet megvalósítása ez, ahogyan a legtöbb öröm, harmónia és egészség tud megnyilvánulni életünkben. A Holló csillagkép csőrében viszi az élet vizét: rámutat az örök értékekre, tehát a hosszú távon megoldást és boldogságot jelentő minőségeket tartjuk meg magunkban. Felhívja a figyelmünket, hogy terveinkhez mely tudásunkat alkalmazzuk, hogy működőképessé váljon, beinduljon.  Így tudjuk az elvetett magokból nevelt növényeink terméseit észrevenni és learatni, élvezni a mindennapokban. A Nap október első felében, az akaraterőnket megjelenítő Mars október második felében támogatja ezeket a folyamatokat.

Mindebben segít, hogy az érzelmi kommunikációnkat is finomíthatjuk és tökélyre emelhetjük! Október közepéig a sugallatok, bevillanó ötletek, szokatlan és újító tevékenységek idejét biztosítja az Uránusz kiegészítő fényszöge a Merkúrral és a Vénusszal az Angyal csillagképben! Képesek vagyunk könnyebben megfogalmazni érzéseinket szeretetteljesen úgy, hogy a másik fél számára befogadható legyen. Nehéz érzelmi súlyoktól szabadulunk meg ezáltal. Az előre vivő, lélekből fakadó kommunikáció ideje, legfőképp október 11-e, mikor a Hold a Neptunusznál jár és emelő fényszöggel kapcsolódik a Merkúrhoz! A jövőbeli terveinkkel kapcsolatos lelki mélységeink kerülnek felszínre és tisztulnak! Múltbéli események tisztázásáért megérzéseink még inkább felerősödnek. Október 15-én pedig a Hold-Uránusz együttállás tesz hangsúlyt a tiszta lelki megnyilvánulásokra és távlatokat is felszabadít bennünk, körülöttünk. Ez azért is fontos, mert október 30-án a Merkúr és a Vénusz újra együttáll a Mérleg jövő serpenyőjénél, a kézben tartott erők környezetében! A jövőteremtés és a jövőbeli tervek megalkotása tiszta szívvel, az energiák kézben tartásával történik meg :).


2019.augusztus 30.

ÚJHOLD A PUZZLE DARABKÁINK EGY KÉPPÉ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

Az augusztus 30-án a déli órákban az Újhold egy újabb ciklust indít el és tovább hat szeptember végéig, ugyanis a Földhöz legközelebb eső 5 bolygó – Hold, Nap, Merkúr, Vénusz, Mars – együtt áll, hihetetlen összegzőerőt adva kezünkbe!

Az év folyamán, leginkább június óta érlelt, dédelgetett, kidolgozott mozaik darabkáink ekkor állnak össze egy képpé! Mágnesként vonzva egymást összepasszolnak a kis építőelemeink, hogy további utunkat kikövezzék és mutassák az irányt előre: a fényes és harmónikus jövő felé. Mint méhecskék a kaptár sejtjeiben élve láthatóvá válik, hogy munkánk és szorgoskodásunk mézzé alakul át.

A feltétel nélküli szeretet, a bátorság és a nemes cselekedetekre fogékonyság erősödik meg bennünk és ez lesz a kulcs az elkövetkezendő holdhónapban elénk kerülő szituációkban is. Dolgaink rendezésére, mederbe terelésére koncentrálódik gondolkodásmódunk, lelkiségünk, teremtő energiáink és kisugárzásunk: hol és mi a szerepkörünk, hogyan tudjuk gyümölcsözően megvalósítani és a következő lépéseket megtenni életünkben.


2019.augusztus 1.

MEGNYÍLÁS A BOLDOGSÁGRA – A SZENVEDÉLY TÜKRE

Augusztus 1-jén napfelkeltekor, 5:13-kor kezdődik az új Holdciklus az Újholddal: a Nap a Holddal a Rák csillagkép Jászol csillagainál találkozik, a tiszta lélek újjászületését, új dolgok megszületését indítva el!  Az előző hónapban  a Mars már járt ezen a helyen, tehát a múlt hónapban felszínre került szituációk lelki vetületeire látunk rá és harmonizálni tudjuk!

A szenvedély felébresztésére van lehetőség, személyiségünk szenvedélyes részének megnyilatkozására, hiszen a Nap kerek korongja adja az alapot, újra összekapcsolódik a Nap és Vénusz energiája a Hold révén. A lelkünkből fakadó teremtőerőnket hatványozottan aktivizálja és újból megerősíti megnyílásunkat a boldogságra: a boldog jelenre és a boldog jövőre.

Megmutatja azt is, hogy milyen lelki kérdéseket szükséges tisztítani és felszabadítani terveink megvalósításához! Ahogy a napraforgó is a fény felé fordul, úgy egyre inkább képesekké válunk a zavaró dolgokat, helyzeteket pozitív szemszögből megközelíteni és így megoldani, fellazítani.

A Napra nézve az égen egyúttal a Vénuszt is érzékelhetjük, hiszen a Naptól egy kézfejnyire jobbra halad a következő két hétben, hiszen együtt állnak már egymással. És pozíciót cserélve ez egész augusztusban így lesz, utat nyitva minden földi szépnek és jónak :).


2019.július 23.-28.

MEGNYÍLÁS A BOLDOGSÁGRA – HARMÓNIA MEGÉLÉSE, SZÍVDOBBANÁSAINK MEGÉRTÉSE, SEBGYÓGYÍTÁS

Sugallatokat kapunk a harmónikus megoldásokra, kreativitásunk kiteljesítésére, a szerelmi életünk felfényesítésére, melyek teremtő módon be tudnak áramolni az életünkbe. Csak a stabil, időt álló minőségekre válunk fogékonnyá. Az értelem, a gondolkodás bolygója, a Merkúr összekapcsolja a Nap és a Vénusz, egyúttal a Rák és az Ikrek csillagképek energiáját: az igazán lényeges dolgok, üzenetek felé könnyedén meg tudunk nyílni.

Július 25-én a Merkúr és Vénusz együttállása válik egzakttá, így a megvalósításhoz szükséges működési elveket, mozgatórugókat értjük meg. Egyúttal rugalmassá, lazává varázsol minket! Mélységeinkben megerősödünk: jobban érezzük, hogy a hűség és az egységbe vetett bizalom alaptételként működik, most jobban meg tudjuk érteni és megtapasztalni mindezt életünk eseményeiben. Hiszen a Plútó-Szaturnusz az égbolt túlsó oldalán saját változtatásra törekvésünk gyakorlati megtapasztalásával egészíti ki és felügyeli ezt a hatást. Nagy esély van arra, hogy saját magunkon lepődhetünk meg a leginkább! 🙂 Ebben az időszakban még hangsúlyosabb, hogy az idő ciklikus, körkörös tulajdonsága érvényesül, vagyis korábbi életszakaszainkban megélt dolgok köszönnek vissza ránk. ez a régi sebek begyógyításának ideje, akár a magyar mondóka szerint “síppal, dobbal, nádi hegedűvel”. Azért találkozunk most ismét velük, hogy megértsük a tanulságot belőlük: konkrétan egy kis odafigyelés, koncentráció, a lényeges és lényegtelen aspektusok felismerése, vagy egyszerűen rácsodálkozás az apró örömteli részletekre. Ez azt is biztosítja, hogy álomként, csodaként felfogott dolgoknak lehetünk alanyai és/vagy szemtanúi, akár tervekről, gyógyulásról, lehetetlennek tűnő szép dolgok megvalósulásáról legyen is szó.

A múlt dolgainak összegzése és kimondása szintén gyógyító erővel bírnak. Ebben támogat az Oroszlán fejénél haladó Mars és a Kígyótartóban lévő Jupiter.

Kedvenc zenéink  hihetetlen regeneráló erővel tudnak hatni, és felemelő energiájuk szintén gyógyító. A kelta zene harmóniái például könnyedén tisztítják érzéseinket, gondolatainkat.


 1. július 14-21

MEGNYÍLÁS A BOLDOGSÁGRA – MEGSZÜLETÉS, DÉDELGETÉS

A Rák csillagképen belül a Jászol-Születés csillaghalmaz a nyár folyamán még többször, most először jut főszerephez. Támogatja a Merkúr a Rák csillagkép befogadó részénél. A Jászol előremozdító, felfényesítő hatását a Mars életet adó erejével egyértelműen és kikerülhetetlenül 🙂 érezteti. Hangsúlyossá válik a teremtés, szülés, újjászületés. Rámutat azokra a dolgainkra, összefüggésekre, kérdésekre, melyeket idáig még nem ismertünk még fel és mindenképpen rendezni, felszínre hozni szükséges terveink, életutunk folytatásához.

Hiszen a  Jászol a dédelgetés helyszíne. Felszínre kerülnek új helyzetek is, melyeknek most jött el az ideje életünkben és kivitelezhetőek is a mindennapi életben!

Tiszta vizet tudunk önteni a pohárba. A bennünk fortyogó kérdőjeleket képesek vagyunk megvilágítani, felfényesíteni, hogy arannyá változtassuk őket. Most könnyedén arannyá tudjuk változtatni őket mindennapi életünkben 🙂 képesek vagyunk megérteni, befogadni az előre vivő gondolatokat, sugallatokat, most könnyen megy új nézőpontból megközelíteni az ezerszer előjött kétségeket, helyzeteket és megfelelően helyükre tenni őket mélységeinkben és magasságainkban, középpontunkban egyaránt. Ezt a keddi Telihold is felerősíti, hiszen a Nap a a Rák csillagképbe érkezik, szemben a Hold a Plútóval együttállásban érzelmileg is fogékonnyá tesz minderre.

A lelki-szellemi dolgok mellett az anyagiak is fontosak, és ezt az anyagi típusú születést, teremtést is előre mozdítjuk. A múlttal, régmúlttal, a gyökereinkkel kapcsolatos emlékek, kérdések is előkerülnek, akár az éjszaka folyamán tisztázó céllal az álmok útján.

Régen a Rák csillagképet Szkarabeusz csillagképként mindenkor fényt adó erejéért tisztelték.


 1. július 8.-14.

MEGNYÍLÁS A BOLDOGSÁGRA- ÉBERSÉG A SAJÁT, VALóDI SZEREPÜNKRE

Június óta a Merkúr-Mars együttállásának köszönhetően kapcsolódásainkat újítottuk meg önmagunkhoz és másokhoz. Most,   újra egyesítették erőiket a Rák csillagkép befogadó részénél: az Altarf, a tekintet csillagánál. A tekintet kapcsán fontos megemlíteni, hogy hova nézünk: meghatározza, hogy mit látunk meg! Kihangsúlyozzák, hogy most könnyedén életre tudjuk kelteni éberségünket, a tekintetünket a fontos részletekre, az apró összetevőkre, hogy még jobban a lényegre, a szívünkkel való látásra figyeljünk oda és ezt gyakoroljuk. Minden külső behatástól, zavaró tényezőtől függetlenül a lényegre tudjunk koncentrálni. Most ez segít az ismétlődő, egyúttal zavaró, megoldatlan érzések, szituációk megértésére, és megfejtésére. 🙂 Itt fontos szerepet kap a beszéd, a kommunikáció is: vágyaink, valódi szándékaink kifejezésére sarkall. Mert így válunk képessé a számunkra méltó helyzetek megteremtésére, vagy akár új/régen használt tulajdonságaink, tevékenységek, minőségeink használatára.

A megértést szimbolizáló Merkúr most már hátráló mozgásával, a Rák csillagkép befogadó részénél marad, figyelmünket felhívva a múlt összefüggéseinek meglátására, a családunkra is kiterjedően, mely a vérségi mellett a lelki családot egyaránt érinti. Megértjük, hogy mi a szerepünk. Megmutatja, milyen teremtőerővel rendelkezünk: a lelkünkből fakadó hétköznapi gesztusaink, érzéseink, motivációink és tevékenységeink milyen hatást gyakorolnak környezetünkre!

Megerősíti Bennünk: tudjunk elfogadni, kapni, illetve felismerni az életünkben megjelenő ajándékokat! Hiszen valódi szerepeink betöltéséhez kapjuk 🙂

 1. június 30.

MEGNYÍLÁS A BOLDOGSÁGRA – FORRÁSFAKASZTÁS

Az előttünk álló hónapban, júliusban csodás és szeretetteljes hitrendszerünk, világképünk megnyilvánulása erősödik fel egyre inkább. Ennek forrása, ahogy júniusban megtapasztalhattuk, mi saját magunk vagyunk: a belső központunkkal – felettes énünkkel való kapcsolatunk felszabadítása. Ez tovább folytatódik és erősödik. Július első hetében hangsúlyosan a forrásfakasztás, lélekemelés kerül előtérbe.

Értelmünk és figyelmünk egyre inkább a befogadásra, megnyílásra terelődik. Belső tekintetünk felhívja figyelmünket: mindennek célja a lélekemelés. Ezt harmónikusan most a kontroll, az irányítás – kreált forgatókönyv betartás elengedésével lehetséges! Hiszen pont ez adja meg éberségünket a lényeges dolgokra, igazi céljainkra, még akkor is ha az odavezető út nem tűnik egyenesnek – biztosak lehetünk benne, hogy mégis az a leghatékonyabb és gyümölcsözőbb verzió :). Ráébredünk, hogy miben vagyunk otthon.

Ráadásul most így tudjuk forrásunkat megfakasztani és megtartani. Forrás alatt azt a természetes teremtő energiát értem, mely mindenkor a szükséges mennyiségben rendelkezésünkre áll életünk minden életterületén beteljesedni.

Kapcsolatépítésünket a családi szálak erősítése és a nők számára hangsúlyosan az anyaság kérdésköre hatja át. Fogékonyabbakká válunk a finom, művészi megvalósításokra és kivitelezésekre legyen szó főzésről, írásról, vagy akármilyen más tevékenységről. Éberségünk kiterjed azon felmerülő szituációkra is, ahol könnyedén, ötletesen, tisztázó módon képessé válunk megvalósítani a harmóniát.

Ha valakinek elakadása, kétsége akad, tudok segíteni.


2019.június 20.

Június 21-30 között a Nap-Uránusz szextil kapcsolatával az Ikrek-Kos csillagképek között rálátunk: hogyan tudjuk megvalósítani terveinket hosszú távon, hogy kiállják az idő próbáját. Tisztázni tudjuk milyen lépések vezetnek a kivitelezésükhöz és hatékony működtetésükhöz. Érzelmi jellegű kétségeink, kérdéseink tisztázása, vissza-visszatérő intuíciónk is segítségünkre van ebben. Július 8-a körül a Vénusz kerül az Ikrek csillagképben szextil kapcsolatba az Uránusszal, ekkor ötleteinket biztos alapokkal, termékeny módon működtetjük.


 1. június 14.

KAPCSOLATÉPÍTÉS, ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

Június 10 – július 14 közötti egy hónapos időszakban a Mars-Merkúr igen hosszúra sikerülő együttállása révén kapcsolatainknak és kapcsolódásainknak jut főszerep mindenféle értelemben. Egzaktan június 13-án a Mars, 14-én a Merkúr éri el a felszálló holdcsomópontot, amikor a számunkra fontos tudás megszerzésére nyílik lehetőségünk, 18-án pedig ötvözve energiájukat együttállnak az Ikrek csillagkép szívénél: kiáradó lelki erőink cselekvésre ösztönöznek minket, ehhez ad erőt a Mars, és a tanulsággal bíró helyzetek megértését biztosítja a Merkúr.

Ez az első együttállásuk, melyhez június 10-22 között számos bolygó rendeződik. Ötleteink megvalósítására helyeződik a hangsúly. Beindulnak az energiák a kapcsolataink építésére! Felettes énünkkel könnyebben összhangba kerülünk :), hiszen az Ikrek csillagképben tartózkodó bolygó pároshoz a Neptunusz emelő fényszögben kapcsolódik a jövőnk tisztázásáért. 🙂 Tisztázhatjuk, ki az aki a tükörből visszanéz ránk! A jövőbeli terveinknek, szándékainknak megfelelően érezhetjük, és a Mars-Merkúr révén megérthetjük a mély lelkünket szimbolizáló bolygó terelgetéseit. A Plútó-Szaturnusz-leszálló holdcsomópont kiegészíti mindezt, így ehhez segítségképpen a korábbi tapasztalataink kapóra jönnek most. Ráadásul megtapasztalhatjuk és megérthetjük: hogyan működtetjük erőinket a hétköznapjainkban? Milyen üzeneteket hordozunk magunk és mások számára és azt hogyan adjuk át? Milyen kisugárzást működtetünk mindenféle helyzetben: mélyen legbelül, rutinszerű dolgok végzésekor és emelkedett, ünnepi állapotban? A szinte észrevehetetlen dolgainkat, tulajdonságainkat vehetjük észre, mert így meg tudjuk érteni: mi volt az idáig, ami a fejtöréseinket okozta! A másokban felbukkanó, a csoda erejével ható dolgokat szintén könnyebben meglátjuk, megtapasztaljuk. 🙂 Lehetőség adódik a még bennünk rejlő félelmeink legyőzésére is, megérthetjük gyengeségeink okát és meg tudjuk hozni a döntést jóvá alakításukra.

A gyógyulást is támogatja a már felsorolt bolygók konstellációja: a Jupiter a gyógyulás csillagképéből a gyakorlatba ültetés fényszögével kapcsolódik a Mars-Merkúr pároshoz és teremtő módon a Neptunuszhoz: az eszünkbe jutó ötleteink, vagy éppen a beszélgetéseink során észre vesszük és megértjük mély lelki dolgainkat, és a bennünk lévő törvényszerűségeket. Így képessé válunk a negatív, vagy rosszul kapcsolódó minőségeinket meggyógyítani. Jelenti azt is, hogy a Felettes énünk terelget minket a gyógyulásunkhoz szükséges megoldások, kezelések, életmód felé. A Vénusz bolygó ehhez a folyamathoz kapcsolódik június 21-28 között: a biztos és harmóniát építő dolgok jutnak el hozzánk. A szellemi, lelki, anyagi vonatkozású képességeinket termékenyen működtetjük. Az összehangolódás, az összetartozás hangsúlyossá válik.


 1. május 21.

A Nap a Merkúrral május 21-én a Plejádok csillaghalmaznál áll együtt, mely találóan az Istenek szerelmi fészke, vagy a Fiastyúk neveket viseli: anyagi gyarapodásunkat tudjuk elősegíteni azon a területen, ahol szeretnénk. Sikerül kikapirgálnunk a gesztenyét 🙂 A Nap-Merkúr együttállása révén a rálátó értelem segítségével tudjuk gyümölcsözővé varázsolni dolgainkat. Tetteink alapja a biztos és termékeny gondolkodásmódunk.


 1. május 7.

LETISZTULT HELYZETEK – a jelenlegi Uránuszi hatások

Május 6-10-e körül ismét lehetőségünk nyílik terveink, céljaink átgondolására: a Merkúr eléri az Uránuszt a Kos csillagkép fejénél, még közel a Felfelé úszó halak csillagképhez. Ez beszélgetéseink, egyeztetéseink kapcsán tud megnyilvánulni leginkább: céltudatos kommunikációnkat támogatja és a szituációktól függetlenül gondolatvilágunk formálódik a javunkra. Tanulságos helyzetek, tisztázó beszélgetések terelnek a lényeg megragadására. Most a lényeg: mi az, ami igazán felemel, kiemel bennünket? Régi, ismétlődő beidegződésektől most is könnyen meg tudunk szabadulni, mely közérzetünket nagyon jól javítja. Most meg tudjuk érteni, hogy mi visz minket előre! Természetesen társainktól, ismerőseinktől is érkezhetnek gondolat-felszabadító hatások, illetve saját belső hangunk útmutatásait is érdemes meghallani! 🙂 Előfordulhat az Uránusz bolygót ért korábbi együttállások révén, hogy a Húsvéti (leginkább április 22 körüli) és a február 13-a körül bennünket ért hatásokat jobban megértjük, előrelépünk. A hétköznapjainkban képesek vagyunk ötleteinket megvalósítani.

Folytatásképp május 13-22 között az Uránusz újabb együttállása valósul meg a Vénusszal: össze tudjuk illeszteni egy nagy egésszé minden tervünket, mely igen fontos a félelmeink és aggodalmaink legyőzéséhez, a harmónia és egyensúly megtartásához a biztos alapokért. Sokak számára művészi vénájuk felszabadítására is alkalmat nyújt, mely mindenképpen emelőerőt képvisel, bármely életterületen is jelentkezzen.  Az eredetiség mindenek előtt! 🙂

Május 22-24-e körül a Mars egy szintézist támogató fényszöget vet az Uránuszra, így újabb lendületet kapunk a hétköznapjaink szándékaink szerinti formálására, az előrelépést jelentő dolgok megjelenésére. A változásokat támogató Hold a múltba tekintésre helyezi a hangsúlyt, tehát az igazi tulajdonságaink, az igazán fontos minőségeink felelevenítése révén tudunk fejlődni.


 1. május 4.

A jelenlegi Újhold a Kos csillagkép fejénél támogatja a magunkban érlelődő gondolatok, ötletek, tervek kirajzolódását és kivitelezhetőségeik meglátását. A legjobb, hogy most teljesen bele is tudjuk élni Magunkat, ami nagyon fontos a tényleges megvalósításukhoz 🙂 . Mindezek, akármilyen csekélyke tervről is van szó,  felszabadítja érzelemvilágunkat és legalább szívünk szerint tudjuk megélni, függetlenül tértől és időtől.

Ebben az időszakban képesek vagyunk általánosságban meglátni: mi az ami előremozdító, konstruktív erővel bír egy-egy helyzetben, beszélgetésben. Meglátjuk hogyan tudjuk biztos és termékeny talajra vezetni ötleteinket,  vágyainkat, emlékeinket, ahogy a fényképen látható áramlat, csapásirány a folyó közepéből a fákkal teli partra vezet ki.

És akár fordítva: a biztonságos folyóparttal még a folyó közepén is megmarad kapcsolatunk, hiszen egyértelműen látszódik a kapcsolat, áramlat: múlt-jelen-jövő, test-lélek-szellem közötti összefüggés.


 1. április 6.

AZ ÉRTÉKES INFORMÁCIÓK ÉS KÍVÁNSÁGAINK MEGLELÉSE!

A Mars az idáig elindított terveink megszilárdításához és termővé fordításához rengeteg erőt ad, hiszen április 7-15 között a Bika csillagkép fejével, majd szemével, az Aldebaran csillaggal áll együtt, mely világunk egyik oszlopa: a termékeny dolgok meglátása! Hangsúly helyeződik az információszerezésre és ezen információk közül a saját terveinket támogató információk meglátására. Persze a kérdések feltevésének és a válaszok meghallásának a művészetét is tudjuk gyakorolni, és ezen túl a kívánságok megfogalmazásának praktikáját!:)

Sőt, mint egy hangvilla, megadja saját alaphangunkat is! 🙂 Ez az alaphang megkönnyíti a kommunikációt, az együtt dolgozást, a közös tevékenységeket! Ahogy a zenekar is behangolt hangszerekkel tud egymással harmóniában zengő dallamokat játszani. És ez most előttünk áll.

Ezt a folyamatot 7-én a Vénusz ereje is beindítja, sugallva, hogy a mindig visszatérő dolgokon való ötletelés most értékes információkat hoz! Április 8-án a Plejádok-nál járó Hold, majd április 9-én a Mars-Hold együttállás mutatja az érzelemvilágunk ráhangolódását erre a folyamatra: lelki érzékenységünk teremtő, kreatív energiákat hoz nekünk, energiaszintünk így megemelkedik. Április 15-e után a begyűjtött információkkal, energiáinkkal és kommunikációnkkal egyaránt jobbítani tudunk, és képesek vagyunk erőinket megsokszorozni. Csak hagyjuk, hogy a kívánságaink vezessenek! Április 25-e körül még a korábbinál is jobban össze tudjuk rakni ˇ”az egész képet a sok kis darabkákból”: szándékaink a lelkünk mélyéből fakadó terveink megvalósításával összecsengenek, ráadásul érzelmi benyomásból, lelki tapasztalatból is inspirációt nyerünk ehhez.


2019.03.06.

JÖVŐÉPÍTÉS – TERVEZÉS, AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK MEGLÁTÁSA

Egész márciusban erőteljesen jelenik meg központi témaként, hogy hogyan tudunk a jövőnkre hatni.

Most, március 6-12 között a Nap-Neptunusz együttállása révén reflektorfénybe kerülnek lelki dolgaink, leginkább a jövőnket befolyásoló és mélyben meghúzódó érzelmeinkre tudunk rálátni. Ne csodálkozzunk akkor sem, mikor szökőkútként törnek fel érzelmek, vagy akár pozitív/negatív indulatok jelennek meg és hatnak ránk, hiszen ennek most ideje van. És a legfőbb ideje ezek hasznos, alkotó energiává alakítása. Hiszen ez vezet a jövőbeli tervek megvalósítása felé, akár feltűnik most ez az összefüggés Nekünk, akár egyelőre még nem mutatkozik.  Bízzunk saját magunkban! Mert képesek vagyunk meglátni ötletadó erejüket is a Pegasos, a Táltos paripa révén, tehát emelkedést, megkönnyebbülést hoz. Újító szándékainkban, kreatív tevékenységeinkben pedig szárnyalni tudunk!

Ez a folyamat rádaásul több oldalról is támogatást élvez, szükség esetén mankóként támaszt nyújtva és emelve mélylelkünk felfényesítését:

Most és szinte március 21-ig a Szaturnusz (Nyilas csillagképnél) és a Mars (Kos csillagképnél) emelő fényszöge szabályos háromszöget képezve közrefogja ezt a mély, forráskutató tevékenységet, ezért kiemelten hangsúlyt helyez ez a két bolygó arra, hogy észrevegyük, felfedezzük: milyen lelki indíttatás bukkan fel és tisztázzuk az eredetét – emlékezzünk, hogy honnan jön, miből fakad, és mit akarunk helyette -, mert ennek az összefüggésnek felfedezésével világosítjuk, pontosítjuk terveinket és alakítjuk át indító, kreatív, az életben előre mozdító erővé. Így meg is tudjuk tapasztalni most átalakító, előrelátást segítő, a biztos alapok felé terelő teremtő képességünket.

A Merkúr most elkezdi egész március végéig tartó hátráló mozgását a Visszaúszó Halak csillagképéből egészen a Vízöntő jövő vizéhez, a Neptunuszig, hogy egy szép kört írjon le körülötte 🙂 és minden oldalról megfigyelje üzenetét. Arra irányítja gondolatainkat, hogy az összegzéshez először tekintsünk vissza múltra. Újra. Az érzelmi kommunikáció elmélyítését is lehetővé teszi. Március 7-én a Holddal való együttállása révén az érzelmeinkből fakadó megértés lesz erős. Másrészről márciusban megfigyelhetjük, milyen gondolataink ismétlődnek újra és újra, emlékeztetnek-e minket valamire? E retrográd mozgás által képesek vagyunk jobban megérteni az összefüggéseket és tisztázni azokat,hiszen a mélységekre rálátó Nap – Neptunusz közelébe ér és időben kiterjeszti, hosszabbítja együttes hatásukat március 12-18 időszakára: a visszatérő minőségek, gondolatok jövőnk tisztázására irányulnak. Március 15-én Nap-Merkúr együttállás révén múltbeli cselekedeteink értelmet nyernek, meglátjuk lényegüket, magvukat és ekkor igazán meg tudjuk fogalmazni jövőbeli terveinket, a régiekből származó üzenetet megtartva, mely így bölcsességgé nemesedve életünk kormányzásában részt vesz. Egyúttal gyógyító erővel hat ránk. Március 20-án érzelmeink által tapasztaljuk meg gondolataink mélységeinek alkotóerejét. Március 25-én egzakt a visszatérő Merkúr együttállása a Neptunusszal: gondolataink, ötleteink forrását lelkünk mélységeiben keressük ekkor! Mi az, amit meg akarunk valósítani? Ezt nyomatékosítja a Merkúr megtett körmozgása, pozíciót váltva, hiszen április 2-án újra együttállnak: ekkor már a gondolkodásmódunk alapját képezik mély lelki kincseink, szobrász módjára képessé válunk megmunkálni, elmélyülni és együtt működtetni őket. 🙂

Március 21-én, a tavaszi nap-éj egyenlőség idején és Telihold napján a Mars már a Bika csillagképében jár: az ezidáig elindított terveink megszilárdításához és termővé fordításához ad erőt. Mi az ami fenntarthatóvá teszi ezt és a biztos alapozásban segít? A harmonizáló és termékenységet biztosító Vénusszal, mellyel megvalósító fényszöget alkot – ez a hatás március 13 és 31 között áll fenn, és 21-én a legnyilvánvalóbb -, így ekkor tudjuk leginkább a múltbéli termékeny erőinket és érzelmeinket segítségül hívni ehhez az építkezéshez. A kézben tartott tudás, vagyis a bölcsesség szintén hozzájárul, a felmerülő kérdésekre választ szolgáltatva kézzel foghatóvá varázsolja alapjainkat. A mélységeink és magasságaink megtapasztalásáért felelős Plútó is ide sorakozik, mely emeli és építőkőként szolgálva erősíti az alapokat.

Március 7-én a mély rálátással párhuzamosan az Uránusz átlép a bika zodiákusába, a Kos csillagképben folytatja útját és a biztos, termékenységet és harmóniát adó dolgok felé irányít. Március 27 körüli napokban ezt nyomatékosítja a Vénusz, és üzeni: ragadjuk meg a jelen pillanatát, töltekezzünk. Múltunk és jövőnk összeér a pillanat megélésében, és ebből hihetetlen nagy energiát tudunk felszabadítani, és kapukat nyitni vele.


2019.02.11.

ÚT A MEGOLDÁSHOZ

Nagyon érdekes időszakot ölel fel a február 13-án egzakttá váló Mars-Uránusz együttállás, melynek hatása szinte egész februárban érvényesül. Ez az égi helyzet támogat minket a tényleges megoldások felé elindulásban, a felismeréseinknek, szándékainknak megfelelő élet kialakításában, a még nagyszerűbb életfeltételek megteremtésében, a szenvedéllyel megtett, előrevivő lépések megtételében. Valójában egy 10 éves periódus összegzése és megoldása történik. A Mars-Uránusz ugyanis 10 éven keresztül a Halak csillagkép Visszaúszó halak részében állt együtt, együttműködésük most a Felfelé úszó Halak csillagkép részben történik, így megteremti a közeget a megoldások, emelkedést hozó lépések felszabadításához és megvalósításukhoz. Az előrelátó Kos csillagkép, egyben a biztos és termékeny bika zodiákus felé tartanak mindketten. Ezért előjöhetnek, és már fel is merülhettek emlékeinkből olyan korábbi tervek, események, feladatok, képességek akár, melyek 2009 áprilisában, 2011 márciusában, 2013 márciusában, 2015 márciusában és 2017 február végén már foglalkoztattak bennünket, valahogyan hatással voltak ránk. Most jött el az ideje, hogy ezeket a visszatérő terveket, képességeket, feladatokat, eseményeket meg tudjuk oldani és saját szándékainknak megfelelően, előrelátó módon tudjuk is megvalósítani! Ötleteink új életre tudnak kelni! Lelkiségünknek megfelelő irányba terelnek a felmerülő helyzetek bennünket a Hold révén! Egyensúlyt képező, arany középutat megtartó, gyakorlatias és időtálló megoldások irányába haladunk a Vénusz-Szaturnusz együttállása révén február 18-a környékén. Az ösztönerőink harmonizálásával meg tudjuk erősíteni és harmonizálni a védelmi hálónkat. Lehetőségünk nyílik a jövőnkkel kapcsolatos mély lelki tartalmaink megértésére és megértetésére is. A változtatáshoz szükséges termékeny erőink aktivizálódnak a Vénusz-Plútó együttállása révén február 23-a környékén.

Megkapjuk az indító erőt, szenvedélyt és energiát, ahogyan tavasszal a földben rejlő magok növekedésnek indulnak és megjelennek növényként a föld felszínén!


2019.01.24.

ÚJJÁSZÜLETÉS

Január hónap hátralévő része a rálátó értelem jegyében telik. Értelmet nyer mindaz, ami január első felében foglalkoztatott minket, felmerült valamilyen módon életünkben. Az emlékezés, a régi dolgok felelevenítése, akár a rég nem használt tárgyak előkerülése, újra felfedezése és alkalmazása tevékenységeinkben támogató módon jelennek meg. Nagyszerű alkalom múltbéli eseményekkel kapcsolatos gondolataink átértékelésére is, hiszen világosan látjuk, honnan erednek véleményeink, honnan eredtek meggyőződéseink,  és korábban miért jutottunk egy bizonyos következtetésre. Így nyilvánvalóvá válik milyen gondolatok késztettek, késztetnek akár mind a mai napig cselekvésre. Ezen felismeréssel a gyenge pontjainkat, az ingerküszöbünket meghaladó külső behatásokat fel tudjuk oldani, vagy akár hasznunkra tudjuk fordítani. Ez nagy előrelépést eredményez, megéri bátran időt szentelni rá, mert nagyon termékeny megoldások, lehetőségek kerülnek elő! 🙂


A legnagyobb, legmélyebb rétegeken már túl vagyunk, hiszen a Nap és a Merkúr külön-külön már egyesült a Szaturnusz, Plútó és Holdcsomópont erejével január közepéig, most a saját (Nap-Merkúr) együttállásukkal teremtik meg az alkalmat a végösszegzésre a Bak csillagkép múltba tekintő fejénél, melyre a Vízöntő csillagkép múltba kiömlő vize ömlik. Ez az újjászületés pontja egyúttal, a Bak feje felett a Delfin és a Kiscsikó az örök ifjúságot képviselő erőket mozgósítják érdekünkben, kortól és problémától függetlenül!

Hozzákapcsolódik még a már februárban történő Újhold: február 4-én az Újhold is pont itt születik meg, kapocsként újra megerősíti és így meghosszabbítja a január végén egzakt Nap és Merkúr együttállását: a családi légkör újjászületésével és meghittségével, generációs különbségek megértésével és feloldásával, gyökereinkkel kapcsolatosan újra megjelenik a tisztító-átértékelő erő. Szülők, gyermekek, testvérek iránti viszonyulásainkban az egység megerősödik. Az emlékezés, a nosztalgiázás értékes pillanatokkal és érzelmekkel ajándékoz meg bennünket, és nagyon fogékonnyá tesz mindenkit a meghitt, gyógyító-regeneráló erőként ható, szívközpontú megoldásokra :).

A boldogságunk újjászületése történik egyúttal. Boldogságnak azt nevezzük – Gandhi fogalmazta meg -, amikor összhangban áll egymással mindaz, amit gondolunk, mondunk teszünk – és érzünk. A Merkúr-Hold-Nap egysége ezt szimbolizálja az Ég újjászületés és gyökereinkből való merítés pontjánál. Teljes személyiségünket érintő felszabadulás ez, hiszen pont ezt a három égitestet tartják számon személyiségünk meghatározójaként.

Minden, amit tisztázni, vagy feleleveníteni tudunk, újjáéledve kerül életünkbe! A regenerálódás ebben az időszakban is kiemelkedő hatásfokkal működik, megoldást hozva jelenlegi helyzetünkbe.


2019.01.20

A HATTYÚK TAVA – A HATTYÚ ÖSSZEGZŐ EREJE

Január 20-án, még a Telihold előtti nap egy igazán különleges rendeződésben kapcsolódnak körülöttünk a bolygók: a Hattyú csillagkép alakzatát öltik fel, mely az Égből lehozott Isteni erőket jelenti!   Ez nagy összegzőerőt képvisel!

A Teliholdig, január 21-én a reggeli órákig ebben az alakzatban forognak Földünk körül 🙂 Így még azt is mondhatjuk, hogy 2 napossá bővül ez a Telihold 🙂 A Hattyú többszörösen jelenik meg, mert a január 21-i Teliholdkor a Hold Ikrek csillagképben való haladása is a Hattyú üzenetét közvetíti.

A Hattyú alakzatáért felelős a Hold – a Felszálló holdcsomóval egyetemben, hiszen mozgásával ő hozza létre a tengelyt  a nagy középponttal és ő kelti életre a Hattyút. A középpontban a Nap-Holdcsomópont-Merkúr-Plútó-Szaturnusz együttállása található. Akik pedig teremtő módon a szárnyakat képviselik: Jupiter-Merkúr, Neptunusz, Uránusz és a Mars.

A Hattyú közvetíti az üzenetket arra vonatkozóan, hogy milyen tulajdonságaink tartoznak ténylegesen hozzánk és tudunk erőt meríteni általuk, és milyen tevékenységeinkben érezzük Magunkat hallhatatlannak. Így minden, az életünk elrendezéséhez szükséges dolgot kézhez kapunk, hiszen ez, a hallhatatlanság érzése gyakorlatilag azt jelenti, hogy mi tesz minket teljessé, legyőzhetetlenné: így vagyunk urai saját magunknak. A tér-időből való kiemelkedést, az időtlenséget teszi lehetővé. A Telihold révén lelki világunk kiteljesedésén keresztül vezet most Bennünket a bolygók összesített ereje.

A tengelyhez tartozó bolygók : a Hold és a Holdcsomó az Ikrek csillagkép hallhatatlan Pollux részénél az érzelmeinkkel motiválják cselekedeteinket,hangsúlyosan a január hónapban aktuális tevékenységeinkkel, terveinkkel kapcsolatban, a Nyilas csillagképben sorakozó Nap-Holdcsomó-Merkúr-Plútó-Szaturnusz nagy együttállás révén.  Tehát aktív időszakra számíthatunk 🙂 Ide tartozik a Hattyú csillagkép mitológiai története: Zeusz Hattyú képében látogatta meg Lédát, szerelmük gyümölcseként született Pollux, az Ikrek csillagkép hallhatatlan része. Ő menti meg halandó testvérét Castort és támogatja őt a hallhatatlanság útján 🙂 A hallhatatlan tulajdonság felemel és megmenti halandó részünket.

A Hattyú szárnyát képező bolygók erősítik és kiterjesztik ezt az üzenetet:

Tiszta érzelmi kommunikációra vagyunk képesek általánosságban. Most nagyon könnyen tudunk kommunikálni hallhatatlan részünkkel, Felettes Énünkkel.   A Hold-Uránusz-Merkúr kapcsolata biztosítja ezt: érzéseinkre, érzeteinkre hagyatkozva könnyedén menni fog! 🙂 Megoldásokat is hoz, hiszen az Uránusz még mindig a Felfelé Úszó Halaknál jár. A Neptunusz – Vénusz/Jupiter teremtő fényszög és a Vénusz/Jupiter trigonja a Marssal segít a még gyerekcipőben járó, vagy még csiszolás alatt lévő képességeink tisztítására, a melyek hosszú távon termékenységet, harmóniát nyújtanak életünkben. A Neptunusz-Szaturnusz szextil is támogató módon hoz fel múltbéli eseményeket, melyek ideje lejárt és már elrendeztük őket, most csak hagyni kell elillanni ezeket az érzéseket. A Mars-Szaturnusz teremtő fényszög a régen használt tulajdonságaink felszínre hozását szorgalmazza továbbra is, mellyel saját védelmi hálónkat erősítjük, építjük.

A hattyúk tava szimbólummal hangsúlyozom, hogy érzelmeink határozzák meg szándékainkat, cselekedeteinket. A múltbéli dolgok tisztításával, elengedésével termékenységet és biztonságot hozó tulajdonságoknak és lehetőségeknek építünk teret.

Örömteli hétvégét, és új hetet kívánok!


2019.01.17.

ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM EGYENSÚLYA – GYENGÉDSÉG

Jövőbeli terveink tisztázásához kapunk támogatást érzelmeinken keresztül ma és holnap, január 17-18-án. Ezek az érzések – akár újak, meglepőek, akár ismerősek, kopottak, már mi is unjuk – új megvilágításból segítenek szemlélni helyzetünket.  Most a lelki dolgok kerülnek előtérbe és képesek megváltoztatni gondolkodásmódunkat úgy, hogy kamatoztatni tudjuk életünkben. A harmónia és kreativitásunk kiáradásának kulcsát azonban ez a termékeny gondolkodás alapozza meg. A következetességünket segítik elő. Ráadásul úgy, hogy ezt szinte észre se vesszük 🙂  Nagyon gyengéd, érzékeny oldalunk kerül ugyanis a középpontba! Hiszen ez segít mérlegelni a lehetőségeink közötti választásban, mikor elérkezik az ideje. Érzéseink tisztázására – ha szükséges – a Mars is felhívja a figyelmünket a visszatérő helyzetek felismerésével, vagy rég nem használt tulajdonságaink felelevenítésével.


2019.01.01.

TELJESSÉGÜNK MEGVALÓSÍTÁSA – CSODÁINK MEGÉLÉSE!

ÖSSZETARTOZÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS

2019 JANUÁR 1 – 22

Az idei Szilveszter és Újév időszaka könnyeden átlendít Bennünket a következő évbe. 2018-ban megfelelően és elég alaposan felkészültünk, így terveink megvalósítása már szilárd alapokon nyugszik. A látható és láthatatlan kozmikus törvényszerűségeket és szellemi tanításokat megtapasztaljuk életünk alakulásában, cselekedeteinkben. A látható és láthatatlan világ küszöbeinek őrei – a Szaturnusz és a Plútó – a Nap reflektor fényébe és a Merkúr figyelmébe kerülnek a Nyilas csillagképben, majd a Vénusz-Jupiter kompozíciója a Kígyótartó csillagképben.

Januárban akármi megtörténhet Velünk, a csodákat is beleértve! Ezek a csodák ráadásul arra hívják fel figyelmünket, hogy ők bizony Belőlünk indulnak ki – a láthatatlannak tűnő belső bölcsességünkből – és arra irányítanak Minket, hogy észrevegyük milyen ötletet, gondolatot, vagy elvet tudunk saját csodánkként, mint „új” képességünkként az életünk részévé tenni, a mindennapjainkba integrálni, mit tudunk kikristályosítani. Megtapasztaljuk, hogy igenis ezen képességeinket egyre inkább használni tudjuk a gyakorlati életben és előre tudunk haladni, egy lépést előre tudunk menni életünk minden területén. És védelem alatt állva, hiszen pajzs védi ezen törekvéseinket. A koncentráció sokat segít és a távlatokban, hosszú távban való gondolkodásra sarkall. Érdemes ezért Magunkra, saját gondolatainkra sok figyelmet fordítani!

Rálátunk ugyanakkor határainkra mindenféle tekintetben: mi ad igazi védelmet Számunkra? Mi tart össze Bennünket Másokkal? Mi ad összetartozást Társunkkal, Barátainkkal, Családtagjainkkal, Ismerőseinkkel? Mikor működünk együtt a környezetünkben élőkkel? Mi az igazán lényeges kapocs Számunkra?

Melyek azok az önkorlátozó mechanizmusok, melyek elengedésének most eljött az ideje?  Az anyagi-érzelmi természetű függések feloldódnak. Érzelmeink szintén támogatnak Mindenkit abban, hogy milyen lépésnek jött el az ideje. Megtapasztaljuk a kozmikus törvényszerűségekből fakadó isteni rendet, amikor teljességgel biztonságban és harmóniában vagyunk.

Tevékenységeink során érezzük, hogy miben éljük meg teljességünket, mivel azonosulunk: ilyenkor a bizonyosság érzése tör fel lelkünk mélyéről és az idő eggyé válik Számunkra!

Az igazán mély szellemi – lelki indíttatásaink hihetetlen energiát adnak Számunkra az előrelépéseinkhez és ösztönöznek saját bölcsességünknek megfelelő szerepvállalásainkra környezetünkben, közösségeinkben.

Testi-lelki regenerálódásunk is hangsúlyos szerepet kap ebben az időszakban. Most kiemelten gyógyító erővel hatnak gondolataink, elveink egyensúlyba hozása, a harmónia megtalálása a szükséges területeken. Alkotókedvünk felébresztéséért is felelős 🙂 , ráadásul az alkotás során számos kérdésünkre megtalálhatjuk a választ. Mondanivalónkat könnyedén ki tudjuk fejezni, mind a hétköznapokban, mind alkotásainkban.

Áldott, békés Új Évet kívánok Mindenkinek!


2018.11.20.

VÉNUSZ SZÜLETÉSE BENNÜNK

Ahogyan Botticelli képén Vénusz kiemelkedik a habokból, ma az időjárás erre emlékeztet Mindannyiunkat!

Miért pont Vénusz: azért, mert az eső termékenységet és érzelmeink harmonizálását testesíti meg

A hét folyamán, és különösen a mai napon szinte be tudjuk lélegezni a Vénusz által adott harmóniát, szeretet, ezáltal merítve a termékenységből és a kreativitásból. Vénusz megszületik Bennünk, olyan formában ahogyan arra vágyunk! A legfontosabb, hogy érezzük át és hagyjuk: mik azok a dolgok, történések, amik megérintenek Minket, akár az éjszaka folyamán. Itt az idő a sugallatok befogadásának is, ahogyan Botticelli képén is a tavaszi fuvallat lelket – ötleteket lehel Vénuszba. Hiszen ezek az ötletek adják az életet és hamarosan meg is jelennek a külvilágunkban megoldást nyújtva életünk számos területéhez.

Előfordulhat, hogy pár hónappal ezelőtti, 2018. augusztus 30 – szeptember 3 között történt események, tervek újra felmerülnek és megszületik Bennünk az elhatározás, a bizonyosság folytatásukat illetően.

Love is in the air!!

Sokkal fogékonyabbá tesz Minket saját Magunk és Mások érzékeny oldalának meglátásában is. Így a meghitt pillanatok, romantika teremtése nagyon könnyedén megy. Másrészről képessé teszi a komolyabb embereket is játékossá tenni. 🙂

Itt az idő, hogy az aranyeső habjaiból engedjük kiemelkedni az aranyhalat!

Csillagképi környezete: Vénusz a Spica csillagánál kiegészítő-betlejesítő fényszöget alkot a Holddal és az Uránusszal a Felfelé Úszó Halak csillagképénél!


ŐRÍZD A LÁNGOD

2018.10.28.

Őrízd lángodat, hiszen mutatja merre visz az utad, akárhogyan-akármiért is most sötétségben haladsz.

A sötétség leple láthatatlanná teszi körülöttünk a dolgokat egy kis időszakra, így megoldva a díszletünk és saját Magunk újrarendezését.

A hosszú távú tervezés köszönt Mindenkire most, a téli időszámítás beköszöntekor. Az elmúlt napokban, hetekben Bennünket foglalkoztató terveink, céljaink, álmaink kerülnek górcső alá. Mint búvópatak el is tűnnek a szemünk elől, pont azért hogy magára a lépésre, a változásra koncentrálhassunk. Szemmel látható részeredményként, védelem alatt állva november 26-27 körül előtűnnek majd újra, további eredményekként kirajzolódva december-január környékén; ekkor már mint egy újabb felvonás életünkben.

Éppen ezért terveink véghezviteléhez és kivitelezéséhez szükségünk van kitartásra, a szívünkben égő láng megőrzésére.

 Ma és a következő héten lehetőségünk van olyan tudásra, ismeretre, ötletre szert tenni, ami nélkülözhetetlen az utunkon maradáshoz.

Az elkövetkezendő időszak kedvez a gyermekvállalás külső, és a gyermekáldás belső akadályainak felszámolására is!

Másrészről gyermekeink mondanivalói, szerepük az életünkben válhat világosabbá. Még a groteszk szituációkban is felismerhetjük a saját kifejezésmódjukban tálalt magvas “intelmeket”.

Arra is ráébredhetünk, mi  teljesíti ki életünket. tehát az élet minden területét érintve jelentkeznek, hiszen most 12 évre körvonalazunk mindent.

Érdemes másrészről 2006 október-november időszakára visszaemlékezni – akkor volt a legutóbbi hasonló helyzet 🙂 – és értékelni is: mi az amit sikerült megvalósítani, mi az amit másképpen folytatnánk.


MEGÚJULÁS – AZ ÉRZELMEK MÁGLYÁJA

2018.10.14.

Így az indián nyár kellős közepén,  szórakozunk, napfénnyel töltekezünk és igyekszünk végezni még a tél beálltáig rendezhető teendőinket.

Ezen a héten október 16-án kedden a Nap eléri a fáradozásaink gyümölcsét megjelenítő és új terveinket támogató Spica(Angyal) csillagot. Viszont még hétfőn, október 15-én késő este (22:40) történik a Napot kísérő két belső bolygó, a Vénusz és a Merkúr találkozója.

Hangsúly helyeződik ezen a héten, hogy tudjuk és megértsük:

 • mi tesz minket igazából termékennyé, széppé, kiegyensúlyozottá, így energikussá ?

Az Északi Vízikígyó csillagkép felett mozog a Vénusz és a Merkúr, Angyali támogatás “alatt”: azokat a meghatározó tulajdonságainkat hozza a felszínre, melyekből energiát tudunk meríteni.

az Északi Vízikígyó a természetben

A 3 éves korunkig használt, nem tanult képességeinket, ösztöneinket most könnyedén megérthetjük, rendelkezésünkre tudjuk állítani őket, mindezekkel hosszú távon szebbé és harmonikusabbá tudjuk varázsolni életünket, ki-ki a saját elgondolása, tervei szerint!

Egyszerűen fellobbannak Bennünk azok a lángok, melyeket képesek vagyunk arannyá változtatni: rálátni és uralni, mely további tudást és kincseket hoz életünkbe – az Északi Korona csillagai és a láthatatlan Északi Pólus révén.

Gondolkodásmódunk rendezettségét is támogatja. Mindezt kiemeli még a Holddal alkotott, megértést segítő fényszögük: megérzéseinkkel, akár álmainkban megjelennek a Nyilas nyilából származó fényes és igazi terveink  🙂

 • milyen a külvilágban betöltött szerepünk?

Hiszen saját harmóniánk párunkkal, családunkkal, barátainkkal és a környezetünkben élőkkel együtt válik teljessé. Első lépés saját harmóniánk megszilárdítása. Az Északi Vízikígyó csillagképnél az érzelmek megélése fontos, viszont nem mindegy hogy milyen érzelmeket hordozunk, hiszen azokat éljük meg!

A harmóniát segítő pozitív érzelmeinkhez a negatív érzések elengedése nélkülözhetetlen. Fontos a megértés, melyben most a Merkúr segít. A múltban ért sérelmeket tudjuk magunkban tisztázni és elengedni ezen a héten, akár mások mondanivalójának meghallgatása beindít Bennünk gondolatokat: “jelenlegi fejünkkel” vagy más nézőpontból nézve lényegtelennek tűnik már, vagy megértjük miért sértődhettünk meg régen. Akár a napsütésben folyónál, forrásnál teszünk sétát. Ha igazán a harmónia fontos Számunkra Saját Magunkkal, akkor most a már lejárt, akár testünkben már “elmeszesedett” érzéseinket – félelmeket, szorongásokat, haragot – és kétséget okozó gondolatainkat el tudjuk engedni, így nagy energiákat, akár alkotóenergiákat szabadítunk fel.

Képletesen fogalmazva: máglyára vetjük feles érzelmeinket és alkotóenergiává, tudássá alakítjuk át. Így, Angyali segítséggel a Sárkányunkat legyőzve jutunk el saját kincseinkhez: Koronánkhoz és a szemünknek láthatlan Északi Pólushoz, mely körül forog Saját Világunk, mleyek az Angyal csillagai felett találhatóak.

Ezt az erőt hangsúlyozza ki a Mars megvalósító kapcsolódása, ereje is a Bak múltba tekintő és tisztázó fejétől.

Szép, színes napokat kívánok Mindenkinek!


AZ IGAZSÁG TÜKÖRE

Hold-Jupiter kapcsolódások(k)

2018.06.23.

Hold, alatta a Jupiter

Akármikor ebben az évben felnézve az égbolt közepére, a felhős időszakok ellenére  is:  látható a Jupiter fénye! Kihangsúlyozza, hogy jelen van és őrködik az éjszakában! Sőt, az éjszaka főszereplője! Útmutatásával ebben az évben hosszú távon alapozhatjuk meg stabilitásunkat, legyen szó érzelmi, anyagi, vagy szellemi alapjainkról, gyökereinkről.

Mindig igazán izgalmas és meglepetésszerű, szinte karneválhoz hasonlító helyzetekről gondoskodik Számunkra érzelmeink megtestesítője, a Hold. Ebben az évben hatványozottan élvezhetjük hónapról-hónapra noszogatását: kapcsolódásai számos bolygóval a múltunk, gyökereink rendezését, tisztázását teszi lehetővé.

Ezek közül egy az igazság és bölcsesség megtestesítője, a Jupiter. Kapcsolódása a Holddal elsősorban az érzelmi indíttatásainkat teszi próbára, minden hónapban legalább egyszer. A Hold-Jupiter együttállások során a leghangsúlyosabb a bölcs igazság tükörének felismerése 🙂

Érzelmeink ilyenkor a múltbéli szituációkra való emlékezésre vezetnek Minket vissza. Engedjük meg ezt Magunknak! Érzelmeink segítenek és vezetnek, hiszen:

Rájöhetünk arra, hogy egyes, leginkább negatív érzelmeink mögött milyen igazság lapul? Honnan is származik az a bizonyos érzés? Mikor éreztünk hasonlót korábban? Mi a kapocs  a helyzetek között? Milyen saját igazságunk irányította a múltban érzéseinket? Mikor eljutunk a megkönnyebbülés érzéséig, hatalmas erőink tudnak felszabadulni!

Ez azért fontos, mert lehetősége van Mindannyiunknak az újra felbukkanó helyzetek érzelmi töltetét tisztázni ez év októberéig, hogy majd október 12-től már megmérettetve minél harmonikusabb és tetszetősebb jövőbeli irányt vegyen az életünk!

Ez még azért is fontos, hiszen október 12-től a Mérleg csillagkép jövő serpenyője az Istenítélet színtere, minden 12. évben érkezik ide Jupiter. Ez magában hordozza lelkünk megmérettetését: legyen minél könnyebb a lelkünk- lehető legkevesebb rosszérzéssel – , hogy a Farkas, illetve később november végén az Olló mechanizmusa csak zsírcsökkentésben, túlsúly leadásában nyilvánuljon meg – Jupiterhez tartozik a zsírháztartásunk!!! Ez egy nagyon jó alkalom erre! 🙂

Legközelebbi együttállásaik július 21, augusztus 17, szeptember 14, október 12. Hangsúlyos kapcsolódásaik lesznek június 28-án, július 3-án, 8-án, 12-én és 15- 16-án, 26-án és 31-én, augusztus 4-én, 9-én és 12-13-án és 22 és 27-én, szeptember 1-jén, 5-én, 9-én, 19-én, 24-én és 29-én. Sok örömet kívánok hozzá Mindenkinek!